GLOBAL TEMSİLİ HAKLAR KOMİTE TOPLANTISI ve PPL ZİYARETİ

2008 IFPI Global Temsili Haklar Komite Toplantısı 14-16 Mayıs tarihleri arasında Londra’da yapılmıştır. Toplantı öncesinde İngiltere Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ziyaret edilmiş, uygulamalar hakkında bilgi edinilmiştir. PPL Ziyareti; Edinilen bilgiye göre İngiltere’de yaklaşık 200.000 kamuya açık alandan PPL’in elde ettiği temsili alan gelirleri toplamı 45.5 milyon £’dur. İngiltere’de yaklaşık 400 ticari radyo istasyonu ve 450’nin üzerinde kuruluşuyla birlikte BBC radyo ve televizyonlarından elde edilen

2008 MÜ-YAP MÜZİK ENDÜSTRİSİ ÖDÜLLERİ

2008 MÜYAP Müzik Endüstrisi Ödülleri 14 nisan 2008 tarihinde Lütfü Kırdar’da düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katılımıyla gerçekleşen törende başta Ertuğrul Günay ve Müyap Başkanı Bülent Forta olmak üzere bütün konuşmacılar müzik tüketicilerini yasal ürün tüketmeye davet ederek, toplumda telif hakkı bilincinin oluşması gerektiği ve bütün müzik kullanıcılarının da müziğe emeği geçen yapımcı, besteci, söz yazarı, aranjör

TÜRK MÜZİK ENDÜSTRİSİ MIDEM’DEYDİ

4 müzik meslek birliği MESAM-MSG-MÜYAP-MÜYORBİR’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan almış olduğu destekle Uluslararası Müzik Fuarı MIDEM’de açtığı stant büyük ilgi gördü. Türkiye’den yaklaşık 30 firmanın katıldığı fuarda Türk müzik endüstrisini Türk Standı temsil etti. Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik’in de katıldığı fuarda Türk Standı’nda verilen açılış kokteylinde Türkiye’nin Uluslar arası Eğlence ve Müzik Ticaret Fuarı POPKOMM’a “partner country/ortak ülke” olduğu açıklaması

DOĞU AVRUPA TEMSİLİ HAKLAR KOMİTE TOPLANTISI HAKKINDA

21 Ocak 2008 tarihinde yapılan Doğu Avrupa Temsili Haklar Komite Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda yapımcıların gelirleri analiz edilmiştir. Kesinleşmeyen 2007 gelirleriyle birlikte bağlantılı haklar alanında elde edilen gelirler aşağıdaki gibidir.   2006 TOPLAM : 961 MİLYON  EUR YAPIMCILARIN GELİRİ : 604 MİLYON EUR YILLIK BÜYÜME                         : 2007 TOPLAM : 1.060 MİLYON EUR YAPIMCILARIN GELİRİ : 665 MİLYON EUR YILLIK BÜYÜME  :   YILLARA GÖRE TOPLAM GELİRLER (MİLYON

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SEMPOZYUMU

23-24 Kasım 2007 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen “GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE MÜZİK ALANINDA TOPLU HAK YÖNETİMİ” konulu uluslararası sempozyum yerli ve yabancı uzman konuşmacıların ele aldıkları konular ve gerçekleştirdikleri sunumlar bakımından oldukça ilgi çekmiştir. Sempozyumun birinci gününde Türkiye’deki toplu hak yönetimine ilişkin durum değerlendirilmiş, hukuk alanında yaşanan sorunlar üzerinde durulmuştur. İlk oturumda meslek birliği başkanları yapmış oldukları sunumlarda hak takibi önemi üzerinde durmuşlar ve Avrupa

ULUSLARARASI SEMPOZYUMA ÇAĞRI “GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE MÜZİK ALANINDA TOPLU HAK YÖNETİMİ”

23-24 Kasım 2007 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi tarafından “Günümüzde ve Gelecekte Müzik Alanında Toplu Hak Yönetimi” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumun ilk gününde halihazırda günümüzde yaşanan sorunlar ele alınacak olup, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalara da yer verilecektir. Sempozyumun ikinci günü dijital alandaki gelişmelere ayrılmıştır. Yine yabancı konukların da olduğu bu bölümde teknolojik gelişmeler ışığında toplu hak yönetiminin değerlendirilmesi uzmanlar tarafından ayrıntılı bir şekilde ele

PORTEKİZ ÇALIŞMA ZİYARETİ

Twinning Projesi kapsamında düzenlenen meslek birlikleri eğitim programının üçüncü ayağı Portekiz’de gerçekleştirildi. Portekiz’e yapılan çalışma ziyaretine Dış İlişkiler ve AR-GE Bölümü’nden Aslı Devrim Uğurlu katılmıştır. Çalışma ziyareti sırasında Portekiz’deki meslek birlikleri ve Kültür Bakanlığı ziyaret edilmiş, meslek birliklerinin işleyişi ve telif hakkı uygulamaları hakkında bilgiler edinilmiştir. Edinilen izlenime göre genel olarak ziyaretle ilgili özet durum şöyledir: Edebi eserler, plastik sanat eserleri, müzik eserleri, grafik

ANKARA’DA KORSAN CD ve KASET ÜRETİMİNE DARBE!

MÜ-YAP tarafından uzun süredir korsan CD ve kaset üretimi ve dağıtımı yaptığı şüphesiyle izlenen işyerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’si tarafından yapılan operasyon sonucunda yasa dışı bir fabrika ortaya çıkarıldı. Bağlantılı Hak Sahibi Müzik Yapımcıları Meslek Birliği MÜ-YAP tarafından ülke çapında savcılıklar ve Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği içinde sürdürülen korsanla mücadele çalışmalarında önemli bir sonuç elde edildi. Ankara Demetevler’de faaliyet gösterdiği belirlenen Garip Plak

TWINNING PROJESİ’NDE SON AŞAMA

2006 yılının Haziran ayında başlatılan Twinning Projesi’de son aşamaya gelindi. Projenin temel amacı ve hedefi Türkiye’de telif hakkı uygulamaları ve korsanla mücadele bakımından mevcut yasal çerçevenin geliştirilerek AB mevzuatıyla uyumlaştırılmasıdır. Ayrıca kamuoyunda telif hakları bilincinin oluşturulması, nitelikli personelin yetiştirilmesi, ilgili taraflar arasında eşgüdümün ve işbirliğinin sağlanması gibi hedefler de projenin kapsamına dahil edilmiştir. Bu bağlamda proje kapsamında yürütülen meslek birlikleri eğitim seminerleri, kamuoyu bilinçlendirme