ÜYELİK BAŞVURUSU

Yapımcılar

MÜ-YAP BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ’NE

ÜYELİK BAŞVURUSUNUN KABULÜ HALİNDE HAZIRLANACAK BELGELER

1- ) Anonim Şirketlerde “Yönetim Kurulu Üyesi” Limited Şirketlerde “Müdür” olarak görev yapanlar için, Şirket Yönetim Kurulları’nın, şirketlerini “Meslek Birliği”nde temsil etmek üzere kendilerine yetki verildiğini belirten kararlarından noterlikçe onaylanmış 1 (bir adet) örneği ve şirketleri temsil ve ilzama yetkili imzalarca şirket antetli kağıdına yazılmış resmi yazı.

2- )  Noterden onaylı 1 (bir  adet) “İmza Sirküleri”.

3- )  Temsilcinin Nüfus Cüzdanı’nın noterden onaylanmış, 1 (bir  adet) örneği.

4- )  Temsilcinin Muhtardan alınmış, 1 (bir  adet) ikâmetgah örneği.

5- )  Temsilcinin 2 adet resmi

6- )  Noterden onaylı yetki belgesi ve işletme belgelerine ilişkin ek beyan.

7- )  Firmaya ait tüm Eser İşletme Belgelerinin birer sureti, Devir alınan eser işletme belgelerinin devir sözleşmelerinin sureti.

8- )  Aidat ödendiğine dair Makbuz veya Banka Dekontu.

MÜ-YAP Meslek Birliği  Hesap No:

Garanti Bankası Unkapanı Şubesi:6299870

IBAN: TR92 0006 2000 1600 0006 2998 70