TÜRKİYE

Pazar Hakkında

Genel Değerlendirme

Dünya genelinde görülen değişim Türkiye’ye de yansımış, fiziki satışlar düşmüş, dijital satışlar artmıştır.

2000’li yılların başı itibariyle internet kullanımının ve teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte Müzik Endüstrisi yeni bir şekillenme içerisine girmiştir. Fiziki taşıyıcılar ve müzik çalarların değişimi ve yeni tüketici profili endüstriyi farklı iş modellerine yönlendirmiş, firmalar kataloglarını dijital ortamlara taşımış, fiziki üretimler yerini dijital alanda yeni iş ortaklıklarına ve yeni iş modellerine bırakmıştır.

2004 yılında 44 milyon civarında olan bandrol adetleri 2016 yılı sonu itibariyle 6 milyon adete kadar gerilemiştir. 2016 yılı itibariyle fiziki formatlarda müzik kaseti (MC) ortadan kalkmıştır. Öte yandan aynı dünya piyasasında olduğu gibi vinly/Long Play (LP) satışlarında artış görülmüştür.

MÜ-YAP dijital alanda dünyadaki gelişmeleri her zaman yakından takip etmiş, Müzik Endüstrisi’nin yeniden şekillenmesine önemli katkı sağlamıştır. 2005 yılı itibariyle üyelerinden aldığı yetkiyle üyeleri adına dijital alanda müzik hizmeti veren içerik sağlayıcılar, servis sağlayıcılar, dijital dağıtımcılarla sözleşmeler yapmaya başlamış, takip eden yıllarda Youtube, iTunes, Nokia gibi uluslararası şirketlerin Türkiye’ye gelmesinde önemli rol oynamıştır.

Dijital pazarın oluşması ve Müzik Endüstrisi’nin ana satış kanalı haline gelmesi sonucunda 2013 yılı itibariyle bu alandan çıkılmış, Pazar bütün dünyada olduğu gibi şirketler tarafından yürütülmeye başlamıştır.

Bugün itibariyle TTNET, Turkcell gibi büyük oyuncular pazarda önemini korumaktadır. Öte yandan Spotify, Youtube, Deezer, iTunes gibi uluslararası şirketler Türkiye pazarında yerini bulmuştur

Tüketici Profili:

We Are Social adlı 2017 araştırmasına göre Türkiye’de aktif internet kullanıcı sayısı ve sosyal medya kullanıcı sayısı 48 milyon, penetrasyonu % 60’tır. Mobil abonelik ise 71 milyona ulaşmıştır. Mobilden aktif sosyal medya kullanıcısı 42 milyondur. 2016 yılı verilerine göre Türkiye’nin % 56’sı akıllı telefon sahibi, % 48’si dizüstü veya masa üstü bilgisayar sahibi, % 11’i ise tablet sahibidir.

Öte yandan masaüstü ve laptoptan her gün internet kullanım ortalaması 4 saat 14 dakika, cep telefonundan her gün internet kullanımı ortalaması ise 2 saat 35 dakikadır. Kullanıcıların sosyal medyada harcadığı günlük ortalama zaman ise 2 saat 32 dakikadır.

Türkiye’nin % 77’si her gün internet kullanmaktadır. Mobil telefon üzerinden aktif sosyal medya erişiminde bulunanların sayısı 36 milyondur. Facebook % 32’yle en fazla kullanılan sosyal medyadır. Mobilden video izleyenlerin oranı % 36’dır.

Bu veriler Müzik Endüstrisi’nde dijital alanı daha da önemli kılmaktadır. Global bazda müziğin dijital alandaki oranı % 45’tir. Bu durumda 48 milyon aktif internet kullanıcısının 21,6 milyonunun müzikle ilgili etkinliklerde bulunduğunu varsayarsak (abonelik hizmetleri, indirme, dinleme gibi), oldukça büyük bir potansiyelin olduğunu görürüz.

Bu potansiyelin henüz tam anlamıyla kullanılmadığını rakamlar açıkça göstermektedir. Spotify tarafından yapılan bir araştırmada ülkemiz 15-34 yaş grubunda markalarının bilinirlik oranın % 68 olduğu saptanmıştır. Bu nüfus aralığında takriben 44.500.000 kişi bulunduğu düşünülürse Spotify uygulamasını bilen insan sayısı 30.260.000 kişi olmaktadır. Abone sayısının bunun çok çok altında olduğu açıktır. Önümüzdeki yıllarda bu potansiyelin kullanılabilmesi halinde gelirlerin önemli ölçüde artması mümkün olabilecektir.

Türkiye Müzik Endüstrisi

Yıllara Göre Türkiye Veriler

Türkiye’de Yasal Siteler