KİMLER LİSANS ALMALI?

Kullanıcılar

Her Türlü Radyo, Televizyon vb. Yayın Kuruluşları

5846 Sayılı FSEK,  fonogramların   yapımcısının izni dışında ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla kamuya iletimini yasaklamıştır. Bu nedenle ses kayıtlarının ve veya müzik kliplerinin radyo, televizyon, kapalı devre yayınlar, kablolu yayınlar ve teknolojinin gelişimi ile çoğalabilecek her türlü araç vasıtası ile kamuya iletimi veya bu yollardan herhangi biri ile yapılan iletimin aynı yolla veya bir diğer yolla yeniden iletimi (örneğin radyo veya televizyon yayınının internet üzerinden veya kablolu veya dijital yayınlar gibi yayın teknikleriyle tekrar yayınlanması) için fonogram yapımcısından izin alınması zorunludur.

Otel, Bar, Lokanta, Mağaza vb. Umuma Açık Mahaller

FSEK 41. maddesi “Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar. İşaret, ses ve/veya görüntü taşıyıcılarının, umumi mahallerde kullanıma ilişkin bandrolleri taşımaması, mali haklara tecavüz durumunu oluşturur.” İfadesi ile tespitlerin bar, otel, alışveriş merkezi gibi kamuya açık alanlarda çalınması için fonogram sahibinden izin alınması gerekliliğini getirmektedir.

Internet, Mobil Telefon Şebekeleri, Kablolu TV vb. Aracılığıyla Servis Verenler

İcraların Tespitlerinin Telli Veya Telsiz Araçlarla Satışı Veya Diğer Biçimlerde Umuma Dağıtılmasına Veya Sunulmasına Ve Gerçek Kişilerin Seçtikleri Yer Ve Zamanda Tespitlerine Ulaşılmasını Sağlamak Suretiyle Umuma İletimi lisans alınmasını gerektirmektedir.

Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacını güden bu düzenlemede her türlü telli telsiz araçla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması ifadesi ile internet veya diğer kablolu ağlar veya cep telefonu ağları gibi kablosuz ağlar üzerinden tespitlerin satılması veya dağıtımı, kablolu TV sistemleri aracılığı ile ücretli veya ücretsiz olarak dağıtımı, belirli bir ücret ödenerek müzik dinlenmesine olanak veren her türlü sistem tanımlanmaktadır.

Kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlere ulaşmasını sağlamak ifadesi ise özellikle internet veya diğer ağlar üzerinde yer alan ve kişilerce erişilebilen bir sunucuya ses kayıtlarını içeren veritabanlarını yerleştirerek kişilerin bu kayıtları kendilerinin belirledikleri saat ve yerde dinlemelerine ve/veya bilgisayarlarına veya diğer taşıyıcılara aktarmalarına izin veren sistemler kastedilmektedir. Fonogramların burada örnekleri verilen sistemlerle veya teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkacak benzer sistemlerle umuma iletimi de fonogram yapımcısının iznine tabiidir.

Burada hizmetin ücretli veya ücretsiz olması veya tespitlerin sadece dinlenilmesine veya hem dinlenilip hem kaydedilmesine izin vermesi önemli değildir. İhlalin tespitinde kullanılacak olan kriter tespitin kamuya dağıtılması veya kişilerin erişimine açık hale getirilmesidir. İhlalin gerçekleşmesi için fonogramın erişilebilir kılınması yeterlidir, erişimin gerçekleştirilmiş olmasına gerek yoktur.