DÜNYA

Pazar Hakkında

Genel Değerlendirme:

Teknolojik gelişmeler sonucunda müziğin kullanımı alışılagelmiş kanallar dışına taşmıştır.

Müzik Endüstrisi açısından fiziki taşıyıcılar ve çalarlardaki değişimle birlikte tüketici profilindeki değişim yeni bir iş döngüsünü doğurmuştur. Kullanıcı ve dinleyiciler müziği fiziki taşıyıcılar dışında da elde edebilir hale gelmiştir. İnternet ve mobil bunların tipik örneğidir. Eskiden klasik dağıtım modeli, almak ve dinlemek üzerine kurulu iken, günümüzde dağıtım paylaşım odaklı hale gelmiştir. Tüketimin çokluğu, ne kadar çok paylaşım ve izlenme olduğu ile yakından ilgilidir.

Yeni oyuncularla birlikte Müzik Sektörü’nde farklı sektörlerle etkileşim ve marka ortaklıkları, çapraz endüstrilerin iş birliği ve yeni iş ortaklıklarıyla beraber dijital alana yönelik farklı biçimlerde yeni iş modelleri şekillenmiş, sektörde gelir artırıcı rollerini üstlenmişlerdir. Son döneme gelindiğinde artık dijital alandan elde edilen gelirler fiziki satışlardan elde edilen gelirleri geçmiştir. Dijital gelirler toplam gelirlerin % 50’si’ni oluşturmaktadır ve 2016’da % 17 artış göstermiştir.

Tüketici Profili:

We Are Social adlı araştırma grubunun 2017 yılı raporuna göre dünyada 3.700 milyar insan internet kullanmaktadır (dünya nüfusunun % 50’si). 2.800 milyar insan aktif sosyal medya kullanıcısıdır. 3.448 milyar aktif mobil internet kullanıcısının 2.560 milyar adeti mobilden aktif sosyal medya kullanıcısıdır. 1.610 milyar insan e-ticaret kullanıcısıdır.

IPSOS Connect tarafından 13 önemli müzik pazarında 2016 yılında yapılan bir araştırmayla müzik tüketicilerinin davranış biçimleri ortaya konulmuştur. Rapora göre yaşları 16-64 arası olan internet kullanıcıların % 71’i lisanslı müzik dinlemektedirler (radyolar hariç). Özellikle 16-24 yaş aralığındaki müzik tüketicilerinin 1/3’ü müzik dinleme hizmetlerinden ücretli olarak yararlanmaktadır.

Dinleme hizmeti, özellikle kullanım kolaylığı ve geniş içerik yelpazesinden ötürü tercih edilmektedir. Öte yandan güvenilir ve güvenli olmasına da önem veren tüketiciler, resmi  lisanslı hizmetleri tercih etmektedirler.

İndirmeden video izleme hizmetleri de oldukça popülerdir. Youtube 1 milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en çok tercih edilen müzik tüketim hizmetidir. Ziyaretçilerin % 82’si Youtube’u müzik dinlemek için kullanmaktadırlar. 16-24 yaş arasında bu oran % 93’e çıkmaktadır. Youtube kullanıcılarının % 81’i zaten bildikleri müziği dinlerken, % 58’i yeni müzikleri keşfetmek için Youtube’u kullanmaktadırlar.

Youtube, ücretli müzik dinlemenin alternatifi olarak görülebilir. Ücretsiz video izleme hizmetlerinden yararlananların % 49’u Youtube’u ücretsiz olduğu için tercih ettiğini belirtmiştir.

Akıllı telefonlar özellikle gelişmiş ülkelerde müzik tüketiminde en çok kullanılan araç olarak bilgisayarların yerini almaktadır. Akıllı telefon, ücretli dinleme hizmetlerinden yararlananalar arasında en çok kullanılan cihazdır. Bazı ülkelerde internet kullanıcıların 2/3’ten fazlası akıllı telefonu müzik için kullanmaktadır. Akıllı telefonların müzik dinlemede tercih edilmesinde, ücretli dinleme hizmetlerinin çevrim içi kullanım özelliği önemli bir potansiyel faktördür.

Dünya Müzik Endüstrisi

Yıllara Göre Dünya Müzik Pazarı

Dünyada Yasal Siteler