GLOBAL TEMSİLİ HAKLAR KOMİTE TOPLANTISI VE PPL ZİYARETİ

22 Aralık 2017

GLOBAL TEMSİLİ HAKLAR KOMİTE TOPLANTISI ve PPL ZİYARETİ

2008 IFPI Global Temsili Haklar Komite Toplantısı 14-16 Mayıs tarihleri arasında Londra’da yapılmıştır.

Toplantı öncesinde İngiltere Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ziyaret edilmiş, uygulamalar hakkında bilgi edinilmiştir.

PPL Ziyareti; Edinilen bilgiye göre İngiltere’de yaklaşık 200.000 kamuya açık alandan PPL’in elde ettiği temsili alan gelirleri toplamı 45.5 milyon £’dur.

İngiltere’de yaklaşık 400 ticari radyo istasyonu ve 450’nin üzerinde kuruluşuyla birlikte BBC radyo ve televizyonlarından elde edilen gelirler toplamı ise 67.3 milyon £’dur.

PPL’in diğer önemli bir gelir kalemi kamuya açık alanlarda müzik sistemleri kuran şirketlerin lisanslanmasından elde edilen gelirlerdir. Ses kayıtlarının çeşitli mekanik ya da dijital sistemlere depolanması suretiyle oluşturulan sistemler, kaydın yeniden başka bir formatta kullanılması nedeniyle Dubbing hakkını içermektedir. Bu alandan elde edilen gelirler toplamı 5.1 milyon £’dir.

Global Temsili Haklar Komite Toplantısı; IFPI Global Temsili Haklar Komite Toplantısı’nda özet olarak aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır.

  •  Temsili alan gelirleri önemli bir gelir kalemi haline gelmiştir ve meslek birliklerinin özellikle bu alana yönelmeleri gerekmektedir.
  •  Yıllık büyüme hedefi  olarak belirlenmiştir. Buna göre yapımcılar bakımından 2012 yılında 1.5 milyar $’lık bir gelir elde edilmesi planlanmaktadır.
  •  IFPI’ın değerlendirmesine göre 2007 yılı temsili haklar alanında elde edilen gelirler bakımından genel olarak iyi bir yıldır. Toplamda elde edilen yıllık gelir yaklaşık 1 milyar EUR’dur. Bu gelirlerin 684 milyon EUR’su yapımcılara aittir.
  •  Webcasting+ simulcasting gibi internet gelirlerinde önemli bir artış görülmektedir (12 milyon EUR F).
  • Müzik yapımcıları bakımından yayın haklarının ve temsili alan haklarının izin verme/yasaklama münhasır hakkı olarak düzenlenmesi önemlidir. Adil bedel talep etme hakkı olarak düzenlenmiş ülkelerde yasal teknik düzenlemelerle bu hakları güçlendirmek mümkündür.
  • Ülkelerin kendi kültürleri ve bulundukları koşullar birbirlerinden farklıdır. Bu bakımdan lisanslama görüşmeleriyle ilgili yürütülecek çalışmalarda veya tarifelerin belirlenmesinde bir ülke modelinin örnek alınması doğru değildir.
  • Ancak yine de diğer ülkelerle kıyaslamaların yapılması yerindedir ve tarifelerin belirlenmesinde ekonomik değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.