PORTEKİZ ÇALIŞMA ZİYARETİ

Twinning Projesi kapsamında düzenlenen meslek birlikleri eğitim programının üçüncü ayağı Portekiz’de gerçekleştirildi. Portekiz’e yapılan çalışma ziyaretine Dış İlişkiler ve AR-GE Bölümü’nden Aslı Devrim Uğurlu katılmıştır. Çalışma ziyareti sırasında Portekiz’deki meslek birlikleri ve Kültür Bakanlığı ziyaret edilmiş, meslek birliklerinin işleyişi ve telif hakkı uygulamaları hakkında bilgiler edinilmiştir. Edinilen izlenime göre genel olarak ziyaretle ilgili özet durum şöyledir:

  • Edebi eserler, plastik sanat eserleri, müzik eserleri, grafik eserler, güzel sanat eserleri de dahil olmak üzere bütün eser sahipleri tek bir meslek birliği altında toplanmışlardır. Meslek birliğinin bütün eser sahipleri adına yıllık telif geliri 40.000.000 EUR’dur.
  •  İcracılar meslek birlikleri radyolardan telif ücreti toplayamamaktadır ve bu radyolarla ilgili davaları sürmektedir. Hiçbir hak sahibinin problem yaşamadığı iki önemli alan yeniden iletim ve özel kopyalamadır.
  •  Yeniden iletim için bütün kablo operatörleri bütün hak sahiplerine ödeme yapmaktadırlar. Kablo yayınlarının % 95’i Portugal Telecom Cable tarafından yapılıyor.
  • Özel kopyalama için ayrı bir meslek birliği bulunmaktadır ve reprografik çoğaltımlar haricindeki çoğaltımlar için özel kopyalama harçları bu meslek birliği tarafından korunmaktadır.
  • Özel kopyalama için şimdiye kadar 7.000.000 EUR dağıtmışlar. sosyal ve kültürel fon olarak ayrıldıktan sonra paylaşım şöyledir: % 40 Eser sahipleri % 30 İcracılar % 30 Yapımcılar
  •  Telif hakları uygulamalarına yönelik en önemli gelişme yapımcılar ve icracıların bir araya gelerek lisanslama etkinliklerini ortak yürütmeye başlamış olmalarıdır. Bu yapı bir yıllık bir süreçtir.
  •  Özellikle korsanla mücadeleye yönelmiş FEVIPE Meslek Birliği tarafından etkin bir korsanla mücadele çalışmaları bulunmaktadır.
  •  Müzik alanındaki yapımcılar arasında dağıtım resmi satış rakamlarına göre yapılmaktadır.
  •  Korsanla mücadele için çalışan FEVIPE Meslek Birliği yılda yaklaşık 800-1000 baskın yapılmaktadır. Halihazırda yaklaşık 4500 dava var. Hapis cezaları genelde askıya alınıyor. Hapisle sonuçlanan sadece 2 davaları var.
  •  Bir albümün çıkartılması aşamasında albümde yer alan bütün eserlerle ilgili mekanik izinler SPA’dan (Eser Sahipleri Meslek Birliği) alınmak zorundadır. Mekanik ücretler çoğaltım sayısına göre ödenmektedir. SPA bunları sonradan kontrol edebiliyor. BIEM-IFPI Standart Anlaşması geçerli.

Leave a comment