TWINNING PROJESİ’NDE SON AŞAMA

22 Aralık 2017

TWINNING PROJESİ’NDE SON AŞAMA

2006 yılının Haziran ayında başlatılan Twinning Projesi’de son aşamaya gelindi. Projenin temel amacı ve hedefi Türkiye’de telif hakkı uygulamaları ve korsanla mücadele bakımından mevcut yasal çerçevenin geliştirilerek AB mevzuatıyla uyumlaştırılmasıdır. Ayrıca kamuoyunda telif hakları bilincinin oluşturulması, nitelikli personelin yetiştirilmesi, ilgili taraflar arasında eşgüdümün ve işbirliğinin sağlanması gibi hedefler de projenin kapsamına dahil edilmiştir. Bu bağlamda proje kapsamında yürütülen meslek birlikleri eğitim seminerleri, kamuoyu bilinçlendirme toplantıları, Kültür Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla eğitim çalışmaları ve yasal mevzuatın uyumlaştırılması yönünde mevzuat çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Bu durum çerçevesinde yapılan mevzuat komite toplantıları sonrasında Avrupa Birliği uzmanları tarafından yasaya ilişkin değişiklik önerileri hazırlanmış ve meslek birlikleriyle birlikte ilgili tarafların görüşüne sunulmuştur. 5 Ekim 2007’de yapılacak olan Son Mevzuat Komite Toplantısı’nda değişiklik önerileri tartışılacak ve toplantı sonrasında çıkan sonuç doğrultusunda Avrupa Birliği’ne Türkiye’deki yasal düzenlemelerle ilgili rapor sunulacaktır.