Yıl: 2018

18 May
By: mu-yapyonetici 0

2018 MIDEM DUYURU

5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MIDEM Fuarı’nda ne yazık ki bu sene Türkiye Müzik Endüstrisi Standımız olmayacaktır. Bu nedenle MIDEM’e kayıt olmak isteyen üyelerimiz önceki yıllarda geçerli olan kayıt ücretinden faydalanamayacaklardır.

Ancak halihazırda 800 EUR olan normal kayıt ücretini girişimlerimiz neticesinde 450 EUR olarak sabitlemiş bulunmaktayız.

Buna göre MIDEM’e kayıt olmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki linki kullanarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

İndiriminizin gerçekleşmesi için kayıt işlemleri sonunda MUTLAKA Promocode olarak “MIDEMTURKEY” yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla

MIDEM KAYIT

Read More
08 May
By: mu-yapyonetici 0

Müzik Eserlerinde Toplu Hak Yönetimi Sempozyumu

“Telif Haklarına Dayalı Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi” kapsamında Telif Hakları ve Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Müzik Eserlerinde Toplu Hak Yönetimi Sempozyumu 4-5 Mayıs 2018’de İstanbul Conrad Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcısı sayın Nihat Gül ve Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit yaptılar.

Yargıtay   19. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri ile11. Hukuk Dairesi üyeleri ile çeşitli şehirlerdeki ilgili yargıç ve savcıların katıldığı  sempozyumun birinci gününde meslek birlikleri faaliyetlerine ilişkin oturumda Avrupa Birliği ve Türkiye’de meslek birliklerinin işleyişine dair bilgiler sunuldu. Aynı oturumunda sunum yapan MÜYAP Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Koordinatörü Bülent Forta Türkiye’de etkin hak takibi yapılamadığını ve hak sahiplerinin haklarını alamadığını vurguladı.

Sempozyumun müzik eserleri yönünden telif haklarına ilişkin önemli başlıkların değerlendirildiği ikinci oturumunda telif haklarına yönelik Yargıtay ve yerel mahkemelerce alınan   kararlar  ile Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları değerlendirildi. Ayrıca umuma iletim ve kamuya erişilir kılma haklarının ele alındığı oturumda lisanslama uygulamaları üzerine konuşuldu.

İkinci gün oturumlarında ise toplu hak yönetiminde telif tazminatına ilişkin hesaplamalar, müzik sektöründe sözleşmeler, cayma hakkı ve bu konuda alınan mahkeme kararları ile telif hakkı ihlallerinin Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan temsilcilerimiz oturumlarda lisanslamada karşılaşılan sorunları ve kimi yargı kararlarının olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde açıkladılar.

Read More
03 May
By: mu-yapyonetici 0

Meslek Birlikleri Değerlendirme Toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün telif hakları sisteminin güçlendirilmesi ve karşılıklı eşgüdümün, işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğu Meslek Birlikleri Değerlendirme Toplantısı 30 Nisan 2018’de The Marmara Otel’de gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda meslek birlikleri faaliyetleri ve işleyişleri hakkında genel bilgiler vermiş olup, sorunlarını Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne iletmiştir.

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Şaban Karataş açılış konuşmasında telif hakları sisteminin geliştirilmesinde karşılıklı eşgüdüm ve işbirliğinin önemi üzerinde durmuştur. Gelişen teknolojiyle telife konu ürünlerin kullanım mecralarının genişlediği, bireysel hak takibinin işlevsiz hale geldiği, toplu hak takibinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiş, şeffaflık ilkesi doğrultusunda, hesap verilebilir bir yönetim anlayışına vurgu yapmış, sistemin güçlendirilebilmesi için meslek birlikleriyle işbirliği içerisinde çalışılması ve bu işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflerini iletmiştir. Ayrıca Genel Müdürlük tarafından telif hakları alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmıştır.   Toplantı  sinema, müzik, edebi eserler, güzel sanatlar alanında mevcut meslek birliklerinin sorunlarını ifade etmeleriyle devam etmiştir.

Genel olarak bütün sektörler yasa tasarısı taslağının açıklanmamış olmasını eleştirmişlerdir. Genel Müdür Şaban Karataş tarafından Bakanlar Kurulu’na  sunulmuş taslağın tekrar tartışma konusu olmasının bir yararı olmayacağı, tasarının TBMM’nde görüşülmesi aşamasında tarafların gerekli itirazlarını yapabilecekleri ifade edilmiştir.  Bu konu dışında aşağıdaki hususlar dile getirilmiştir:

 • İkincil düzenlemelerin yenilenmesi gerekliliği ve bunun için ortak çalışmaların derhal başlatılması
 • Meslek birliklerinin vergi yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi ve kurumlar vergisinin indirilmesi
 • Bakanlık tarafından toplanan özel kopyalama harçlarının hak sahiplerinedağıtılması
 • Meslek birliklerinin denetiminin belli bir standarta oturtulması
 • Kamuoyunda telif bilincini arttıracak  çalışmaların yürütülmesi
 • Kamu kurumlarının  lisanslanmaya öncülük etmesi
 • Mahkemeler ve üst yargı tarafından alınan kararların lisanslamayı imkansız hale getirmesi

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından sorunların değerlendirmeye alınacağı ve belirtilen hususlarla ilgili çalışmalara başlanacağı ifade edilmiştir.

Read More
27 Nis
By: mu-yapyonetici 0

IFPI Global Müzik Raporu 2018

2018 IFPI Global Müzik Raporu geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlandı.

Rapora göre:

 • Müzik Kayıt Endüstrisi’nin gelirleri %8,1 oranında arttı.
 • Dinleme gelirleri %41,1 oranında artış gösterdi ve en geniş gelir kaynağı haline geldi. 176 milyon kullanıcı ödemeli abonelik hesabına sahip.
 • 15 yıllık gelir düşüşünden sonra gelirlerin arttığı 3. yıldayız.
 • Dijital pazarda müziğin tam ve adil değerini sağlamak için kampanyalar devam ediyor.

IFPI Global Müzik Raporu’na göre toplam gelirler 2017 yılında %8,1 oranında artarak 17,3 Milyar $ seviyesine erişmiştir.

Dinleme, gelirlerin iyileştirilmesinde temel unsur olmaya devam etmektedir. 176 milyon kullanıcı ödemeli dinleme hizmetlerinden faydalanmaktadır ve bir yıl içerisinde dinleme gelirleri %41,1 oranında artış göstermiştir. Dinleme, toplam müzik endüstrisinin %38,4’ünü oluşturmaktadır. Dinlemedeki bu artış fiziki satışlardaki %5,4 ve indirme gelirlerindeki %20,5 oranındaki düşüşleri telafi etmektedir.

Dijital alanda elde edilen toplam gelirler ilk defa geçen yıl bütün gelirlerin % 50’sini aşmıştı.

2017’de gelirlerdeki artış üçüncü yılında da sürmesine rağmen halen 1999 yılında zirvede olan gelirlerin sadece %68,4’üdür.

ÖNEMLİ RAKAMLAR:

 • Global bazda gelirlerdeki artış : % 8,1
 • Global gelirlerin dijital payı : % 54
 • Dijital gelirlerdeki büyüme : % 19,1
 • Dinleme gelirlerindeki büyüme : % 41,1
 • Fiziki satışlardaki düşüş : % 5,4
 • İndirme gelirlerindeki düşüş : % 20,5
 • Dijital gelirler : 9,40 Milyar $
 • Fiziki Satışlar : 5,18 Milyar $
 • Temsili Alan Gelirleri : 2,36 Milyar $
 • İndirme Gelirleri : 1,84 Milyar $
 • Dinleme Gelirleri : 6,63 Milyar $
 • Senkronizasyon Gelirleri : 333,1 Milyon $

 

Raporun Türkçe çevirisi tamamlandığında web sayfamızda paylaşılacaktır.

Read More
18 Nis
By: mu-yapyonetici 0

BTK 2017 Dördüncü Çeyrek Raporu

BTK 2017 Dördüncü Çeyrek Raporu Yayınlandı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu 2017 yılı son üç aylık dönem raporunu yayınladı. Raporda internet ve genişbant ile mobil pazarı hakkında verilere yer verilmektedir.

2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısının 2017 yılı dördüncü çeyrek itibariyle 68,8 milyona ulaştığı belirtilen raporda internet servis sağlayıcıları ile ilgili verilerden cep telefonu operatörlerine kadar pek çok veri mevcuttur. Raporun tamamına BTK web sayfasından ulaşılabilir.

Raporun özeti için tıklayınız.

Read More
14 Mar
By: mu-yapyonetici 0

Meslek Birlikleri Denetimi Çalıştayı / Mardin

Meslek Birlikleri Denetim Çalıştay’ı Mardin’de gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Yunanistan-Danimarka ortaklığında yürütülen “Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Telif Hakları Sistemi’nin Güçlendirilmesi” projesi etkinliklerinden birisi olan Meslek Birlikleri’nin Denetimi Çalıştayı 8-9 Mart tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilmiştir.

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Şaban Karataş’ın açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da Telif Hakları Genel Müdürlüğü uzmanları meslek birliklerinin hukuki durumları hakkında bilgilendirme yapmışlardır.

Macaristan, Yunanistan ve İtalya’dan katılan yabancı uzmanlar AB ülkelerinde   denetim uygulamalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Sinema, ilim-edebiyat, radyo-televizyon ve müzik sektörlerinden temsilciler ise meslek birliklerinin denetimine ilişkin sektörlerinin görüşlerini sunmuşlardır.

MÜ-YAP Genel Sekreteri Ahmet Asena müzik sektörünün temsilcisi olarak yaptığı sunumda, meslek birliklerinin denetimiyle ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinde durmuş; yerindelik denetimi yapılmaması ve denetim esaslarını ve alanlarını belirleyen bir yönetmeliğin meslek birlikleriyle birlikte hazırlanması gerektiğini ifade etmiştir.

Read More
01 Mar
By: mu-yapyonetici 0

IFPI 2017 Yılın En Çok Satan Yorumcusu Ödülü bu yıl Ed Sheeran’ın!

Ed Sheeran’ın rekor kıran üçüncü stüdyo albümü “Divide” ve ‘single’ları “Shape of You”, “Castle On The Hill”, “Galway Girl” ve “Perfect” global bazda benzersiz bir başarıyı yakaladı.

Mart 2017’de piyasaya çıkan Ed Sheeran’ın “Divide”ı geçen yıl dünyanın en çok satan albümü oldu ve 36 pazarda multi-platin ödülünü aldı. IFPI Yılın Yorumcusu Ödülü sahibi, ilk defa aynı anda hem yılın en çok satan albümü hem de singlı’ı ödülü sahibi oldu.

Ed Sheeran, ‘dinleme’den (stream) Long Play’a kadar dijital ve fiziki bütün formatlarda dünya çapında başarıyı yansıtan IFPI Yılın Yorumcusu Ödülünün beşincisini alan kişi oldu. Önceki yılların kazananları; One Direction (2013), Taylor Swift (2014), Adele (2015) and Drake (2016).

Geçen yıl bu ödülü alan Drake “More Life” albümüyle Apple Müzik’te 24 saat içerisinde en çok dinlenen albüm rekoru ve Spotify’da ilk gün en çok dinlenen albüm başarısıyla ikinci sıraya yerleşti.

Taylor Swift Kasım 2017’de çıkan altıncı stüdyo albümü “Reputation”la üçüncü sırayı aldı. Albüm Billboard’un 200 albüm listesinde birinci sırada yerini aldı ve Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, İrlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika’da hep liste başında kaldı.

2017 IFPI Yılın Yorumcusu Sıralaması:

 1. Ed Sheeran
 2. Drake
 3. Taylor Swift
 4. Kendrick Lamar
 5. Eminem
 6. Bruno Mars
 7. The Weeknd
 8. Imagine Dragons
 9. Linkin Park
 10. The Chainsmokers

Kaynak: IFPI

Read More
21 Şub
By: mu-yapyonetici 0

If you choose to prepare guides for youngsters, it’ll help to be described as a tad mad.

You are going to find these features in your composition writers. Here are the points for you to actually take a look at as write my history essay nicely as make your final decision about the skilled essay writers UK. While all essay writers must face the right measures of writing an article ultimately, only a master knows the way to do them efficiently. (daha&helliip;)

Read More
21 Şub
By: mu-yapyonetici 0

A very important thing of knowledge that is net could be the not enough immigration and journey issues.

You will additionally should invent an article. In spite of typical notion, writing an essay isn’t something that requires place spontaneously. It’s urged to acquire an individual to review your essays. Use these to obtain a concept of the method to compose your essays. It allows you to increase your writing abilities. Understanding how to be a terrific author in English requires plenty of period plus practice. (daha&helliip;)

Read More
14 Şub
By: mu-yapyonetici 0

Everything That You Should Realize About Physics Papers Writing

Everything That You Should Realize About Physics Papers Writing

by using our service you will find the very best authors for the physics papers. Physics is a very serious and difficult technology, but our team of professional article writers makes it possible to with any task. (daha&helliip;)

Read More