IFPI GLOBAL MüZIK RAPORU 2018

27 Nisan 2018

IFPI Global Müzik Raporu 2018

2018 IFPI Global Müzik Raporu geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlandı.

Rapora göre:

 • Müzik Kayıt Endüstrisi’nin gelirleri %8,1 oranında arttı.
 • Dinleme gelirleri %41,1 oranında artış gösterdi ve en geniş gelir kaynağı haline geldi. 176 milyon kullanıcı ödemeli abonelik hesabına sahip.
 • 15 yıllık gelir düşüşünden sonra gelirlerin arttığı 3. yıldayız.
 • Dijital pazarda müziğin tam ve adil değerini sağlamak için kampanyalar devam ediyor.

IFPI Global Müzik Raporu’na göre toplam gelirler 2017 yılında %8,1 oranında artarak 17,3 Milyar $ seviyesine erişmiştir.

Dinleme, gelirlerin iyileştirilmesinde temel unsur olmaya devam etmektedir. 176 milyon kullanıcı ödemeli dinleme hizmetlerinden faydalanmaktadır ve bir yıl içerisinde dinleme gelirleri %41,1 oranında artış göstermiştir. Dinleme, toplam müzik endüstrisinin %38,4’ünü oluşturmaktadır. Dinlemedeki bu artış fiziki satışlardaki %5,4 ve indirme gelirlerindeki %20,5 oranındaki düşüşleri telafi etmektedir.

Dijital alanda elde edilen toplam gelirler ilk defa geçen yıl bütün gelirlerin % 50’sini aşmıştı.

2017’de gelirlerdeki artış üçüncü yılında da sürmesine rağmen halen 1999 yılında zirvede olan gelirlerin sadece %68,4’üdür.

ÖNEMLİ RAKAMLAR:

 • Global bazda gelirlerdeki artış : % 8,1
 • Global gelirlerin dijital payı : % 54
 • Dijital gelirlerdeki büyüme : % 19,1
 • Dinleme gelirlerindeki büyüme : % 41,1
 • Fiziki satışlardaki düşüş : % 5,4
 • İndirme gelirlerindeki düşüş : % 20,5
 • Dijital gelirler : 9,40 Milyar $
 • Fiziki Satışlar : 5,18 Milyar $
 • Temsili Alan Gelirleri : 2,36 Milyar $
 • İndirme Gelirleri : 1,84 Milyar $
 • Dinleme Gelirleri : 6,63 Milyar $
 • Senkronizasyon Gelirleri : 333,1 Milyon $

 

Raporun Türkçe çevirisi tamamlandığında web sayfamızda paylaşılacaktır.