MüZIK ESERLERINDE TOPLU HAK YöNETIMI SEMPOZYUMU

28 Mayıs 2018

Müzik Eserlerinde Toplu Hak Yönetimi Sempozyumu

“Telif Haklarına Dayalı Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi” kapsamında Telif Hakları ve Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Müzik Eserlerinde Toplu Hak Yönetimi Sempozyumu 4-5 Mayıs 2018’de İstanbul Conrad Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcısı sayın Nihat Gül ve Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit yaptılar.

Yargıtay   19. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri ile11. Hukuk Dairesi üyeleri ile çeşitli şehirlerdeki ilgili yargıç ve savcıların katıldığı  sempozyumun birinci gününde meslek birlikleri faaliyetlerine ilişkin oturumda Avrupa Birliği ve Türkiye’de meslek birliklerinin işleyişine dair bilgiler sunuldu. Aynı oturumunda sunum yapan MÜYAP Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Koordinatörü Bülent Forta Türkiye’de etkin hak takibi yapılamadığını ve hak sahiplerinin haklarını alamadığını vurguladı.

Sempozyumun müzik eserleri yönünden telif haklarına ilişkin önemli başlıkların değerlendirildiği ikinci oturumunda telif haklarına yönelik Yargıtay ve yerel mahkemelerce alınan   kararlar  ile Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları değerlendirildi. Ayrıca umuma iletim ve kamuya erişilir kılma haklarının ele alındığı oturumda lisanslama uygulamaları üzerine konuşuldu.

İkinci gün oturumlarında ise toplu hak yönetiminde telif tazminatına ilişkin hesaplamalar, müzik sektöründe sözleşmeler, cayma hakkı ve bu konuda alınan mahkeme kararları ile telif hakkı ihlallerinin Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan temsilcilerimiz oturumlarda lisanslamada karşılaşılan sorunları ve kimi yargı kararlarının olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde açıkladılar.