MESLEK BIRLIKLERI DEğERLENDIRME TOPLANTıSı

3 Mayıs 2018

Meslek Birlikleri Değerlendirme Toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün telif hakları sisteminin güçlendirilmesi ve karşılıklı eşgüdümün, işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğu Meslek Birlikleri Değerlendirme Toplantısı 30 Nisan 2018’de The Marmara Otel’de gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda meslek birlikleri faaliyetleri ve işleyişleri hakkında genel bilgiler vermiş olup, sorunlarını Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne iletmiştir.

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Şaban Karataş açılış konuşmasında telif hakları sisteminin geliştirilmesinde karşılıklı eşgüdüm ve işbirliğinin önemi üzerinde durmuştur. Gelişen teknolojiyle telife konu ürünlerin kullanım mecralarının genişlediği, bireysel hak takibinin işlevsiz hale geldiği, toplu hak takibinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiş, şeffaflık ilkesi doğrultusunda, hesap verilebilir bir yönetim anlayışına vurgu yapmış, sistemin güçlendirilebilmesi için meslek birlikleriyle işbirliği içerisinde çalışılması ve bu işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflerini iletmiştir. Ayrıca Genel Müdürlük tarafından telif hakları alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmıştır.   Toplantı  sinema, müzik, edebi eserler, güzel sanatlar alanında mevcut meslek birliklerinin sorunlarını ifade etmeleriyle devam etmiştir.

Genel olarak bütün sektörler yasa tasarısı taslağının açıklanmamış olmasını eleştirmişlerdir. Genel Müdür Şaban Karataş tarafından Bakanlar Kurulu’na  sunulmuş taslağın tekrar tartışma konusu olmasının bir yararı olmayacağı, tasarının TBMM’nde görüşülmesi aşamasında tarafların gerekli itirazlarını yapabilecekleri ifade edilmiştir.  Bu konu dışında aşağıdaki hususlar dile getirilmiştir:

  • İkincil düzenlemelerin yenilenmesi gerekliliği ve bunun için ortak çalışmaların derhal başlatılması
  • Meslek birliklerinin vergi yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi ve kurumlar vergisinin indirilmesi
  • Bakanlık tarafından toplanan özel kopyalama harçlarının hak sahiplerinedağıtılması
  • Meslek birliklerinin denetiminin belli bir standarta oturtulması
  • Kamuoyunda telif bilincini arttıracak  çalışmaların yürütülmesi
  • Kamu kurumlarının  lisanslanmaya öncülük etmesi
  • Mahkemeler ve üst yargı tarafından alınan kararların lisanslamayı imkansız hale getirmesi

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından sorunların değerlendirmeye alınacağı ve belirtilen hususlarla ilgili çalışmalara başlanacağı ifade edilmiştir.