Ay: Mayıs 2018

18 May
By: mu-yapyonetici 0

2018 MIDEM DUYURU

5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MIDEM Fuarı’nda ne yazık ki bu sene Türkiye Müzik Endüstrisi Standımız olmayacaktır. Bu nedenle MIDEM’e kayıt olmak isteyen üyelerimiz önceki yıllarda geçerli olan kayıt ücretinden faydalanamayacaklardır.

Ancak halihazırda 800 EUR olan normal kayıt ücretini girişimlerimiz neticesinde 450 EUR olarak sabitlemiş bulunmaktayız.

Buna göre MIDEM’e kayıt olmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki linki kullanarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

İndiriminizin gerçekleşmesi için kayıt işlemleri sonunda MUTLAKA Promocode olarak “MIDEMTURKEY” yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla

MIDEM KAYIT

Read More
08 May
By: mu-yapyonetici 0

Müzik Eserlerinde Toplu Hak Yönetimi Sempozyumu

“Telif Haklarına Dayalı Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi” kapsamında Telif Hakları ve Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Müzik Eserlerinde Toplu Hak Yönetimi Sempozyumu 4-5 Mayıs 2018’de İstanbul Conrad Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcısı sayın Nihat Gül ve Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit yaptılar.

Yargıtay   19. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri ile11. Hukuk Dairesi üyeleri ile çeşitli şehirlerdeki ilgili yargıç ve savcıların katıldığı  sempozyumun birinci gününde meslek birlikleri faaliyetlerine ilişkin oturumda Avrupa Birliği ve Türkiye’de meslek birliklerinin işleyişine dair bilgiler sunuldu. Aynı oturumunda sunum yapan MÜYAP Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Koordinatörü Bülent Forta Türkiye’de etkin hak takibi yapılamadığını ve hak sahiplerinin haklarını alamadığını vurguladı.

Sempozyumun müzik eserleri yönünden telif haklarına ilişkin önemli başlıkların değerlendirildiği ikinci oturumunda telif haklarına yönelik Yargıtay ve yerel mahkemelerce alınan   kararlar  ile Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları değerlendirildi. Ayrıca umuma iletim ve kamuya erişilir kılma haklarının ele alındığı oturumda lisanslama uygulamaları üzerine konuşuldu.

İkinci gün oturumlarında ise toplu hak yönetiminde telif tazminatına ilişkin hesaplamalar, müzik sektöründe sözleşmeler, cayma hakkı ve bu konuda alınan mahkeme kararları ile telif hakkı ihlallerinin Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan temsilcilerimiz oturumlarda lisanslamada karşılaşılan sorunları ve kimi yargı kararlarının olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde açıkladılar.

Read More
03 May
By: mu-yapyonetici 0

Meslek Birlikleri Değerlendirme Toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün telif hakları sisteminin güçlendirilmesi ve karşılıklı eşgüdümün, işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğu Meslek Birlikleri Değerlendirme Toplantısı 30 Nisan 2018’de The Marmara Otel’de gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda meslek birlikleri faaliyetleri ve işleyişleri hakkında genel bilgiler vermiş olup, sorunlarını Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne iletmiştir.

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Şaban Karataş açılış konuşmasında telif hakları sisteminin geliştirilmesinde karşılıklı eşgüdüm ve işbirliğinin önemi üzerinde durmuştur. Gelişen teknolojiyle telife konu ürünlerin kullanım mecralarının genişlediği, bireysel hak takibinin işlevsiz hale geldiği, toplu hak takibinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiş, şeffaflık ilkesi doğrultusunda, hesap verilebilir bir yönetim anlayışına vurgu yapmış, sistemin güçlendirilebilmesi için meslek birlikleriyle işbirliği içerisinde çalışılması ve bu işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflerini iletmiştir. Ayrıca Genel Müdürlük tarafından telif hakları alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmıştır.   Toplantı  sinema, müzik, edebi eserler, güzel sanatlar alanında mevcut meslek birliklerinin sorunlarını ifade etmeleriyle devam etmiştir.

Genel olarak bütün sektörler yasa tasarısı taslağının açıklanmamış olmasını eleştirmişlerdir. Genel Müdür Şaban Karataş tarafından Bakanlar Kurulu’na  sunulmuş taslağın tekrar tartışma konusu olmasının bir yararı olmayacağı, tasarının TBMM’nde görüşülmesi aşamasında tarafların gerekli itirazlarını yapabilecekleri ifade edilmiştir.  Bu konu dışında aşağıdaki hususlar dile getirilmiştir:

  • İkincil düzenlemelerin yenilenmesi gerekliliği ve bunun için ortak çalışmaların derhal başlatılması
  • Meslek birliklerinin vergi yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi ve kurumlar vergisinin indirilmesi
  • Bakanlık tarafından toplanan özel kopyalama harçlarının hak sahiplerinedağıtılması
  • Meslek birliklerinin denetiminin belli bir standarta oturtulması
  • Kamuoyunda telif bilincini arttıracak  çalışmaların yürütülmesi
  • Kamu kurumlarının  lisanslanmaya öncülük etmesi
  • Mahkemeler ve üst yargı tarafından alınan kararların lisanslamayı imkansız hale getirmesi

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından sorunların değerlendirmeye alınacağı ve belirtilen hususlarla ilgili çalışmalara başlanacağı ifade edilmiştir.

Read More