YAPIMCI SERTİFİKASI

Fonogram yapımcılarının sertifika yükümlüsü haline getirilmesiyle birlikte, 01/01/2022 tarihinden itibaren, Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak verilen yapımcı belgelerinin yerini sertifika almıştır. Halen geçici veya sürekli yapımcı belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin,  yapımcı belgeleri geçerlilik sürelerinin bitiminde sertifika alması gerekmektedir. Yapımcı Sertifikalarının geçerlilik süresi 4 yıldır.   Yapımcı Sertifikası için geçerli belgeler ile ilgili bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.