2006 YILI TARİFELERİ – DİĞER YERLER VE UYGULAMA ESASLARI

Kullanıcılar / Tarifeler / 2006 Yılı Tarifeleri

C) DİJİTAL VE KABLOLU PLATFORMLAR

Toplam abone gelirinin %2 si

D) BAKANLIKÇA SINIFLANDIRILAN DİĞER KURULUŞLAR

1) TRT

TRT Kurumu bünyesindeki radyo ve TV istasyonları yukarıdaki ilgili radyo ve TV tarifelerine göre lisanslanır.

2) İletim Yapan Diğer Kuruluşlar

Türkiye sınırları içinde Türk mevzuatına uygun kurulmuş, dijital ve her türlü ortamda, internette dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla webcasting, simulcasting, streaming ve diğer türlerde iletim yapan diğer kuruluşların tarifeleri, kullanıcı kuruluşun
ve kullanım biçiminin özellikleri değerlendirilerek belirlenecektir.

E) İNDİRİM VE UYGULAMA ESASLARI

1- Yayınları, müzik haricinde belirli bir konu üzerine yoğunlaşmış ve bir gün içerisindeki toplam müzik yayını en fazla 3 saat olan kuruluşlar TEMATİK olarak kabul edilir
ve bu kuruluşlara % 30 indirim uygulanır.

2- Müzik RD ve TV : Bir gün içerisindeki toplam müzik yayını 12 saatten fazla olan radyo, 6 saatten fazla olan TV kuruluşlarını ifade eder.

3- Yeniden iletilen yayınlar için kablo, uydu ve/veya dijital platform operatörlerinden yukarıda belirtilen oranda yeniden iletim bedeli alınır.

4- Bölgesel ve Yerel radyo ve TV’lere yayın merkezlerinin bulunduğu il nüfusu esas alınarak göre aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır.
İstanbul bu indirim kapsamı dışındadır. İl merkezleri dışında kurulu radyo ve TV’ler için ile göre hesaplanan bedelden %10 indirim uygulanır.

Coğrafi Bölgeİndirim Oranı
Marmara – Ege – Akdeniz ( İstanbul hariç )10%
İç Anadolu20%
Karadeniz20%
Doğu Anadolu30%
G. Doğu Anadolu40%
Kalkınmada 1. Derece Öncelikli İller50%

5- Bölgesel ve Yerel televizyon kuruluşlarına, bulundukları ilin nüfusuna göre ayrıca aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır.

Nüfus Aralığıİndirim Oranı
0 – 250.00090%
250.001 – 500.00085%
500.001 – 1.000.00075%
1.000.001 – 2.000.00050%
2.000.001 – 3.000.00030%
3.000.001 – 4.000.00015%
4.000.001 ve üzeri0%

6- İndirimler sonrasında ödenecek rakam radyolar için 1200 YTL/Yıl’ın, TV’ler için 3600 YTL/Yıl’ın altında olamaz.

7- Yukarıda belirtilen indirim ve artış oranlarından önce artış oranları daha sonra indirim oranları uygulanır.

8- Tarifelerde yer alan fiyatların tümü YTL cinsinden olup KDV dahil değildir.