2004 YILI TARİFELERİ

Kullanıcılar / Tarifeler

A)TELEVİZYONLAR

 

(TL/AY) (KDV Hariç)

1) Ulusal TV 
         Müzik TV

11.700.000.000

         Diğer

10.237.500.000

2) Bölgesel TV 
Marmara 
      Müzik TV

8.775.000.000

      Diğer

6.142.500.000

Diğer Bölgeler 
      Müzik TV

6.000.000.000

      Diğer

4.200.000.000

3) Yerel TV 
Marmara
Müzik TV
Diğer

4.000.000.000
2.000.000.000

Büyükşehir
Müzik TV
Diğer

3.000.000.000
1.500.000.000

DiğerBüyükşehir
Müzik TV
Diğer

2.000.000.000
1.000.000.000

 

4) Sadece Kabloda TV
Sadece kabloda yayın yapan TV’ler yayın kapsamına göre
ilgili grup içinde tarifelendirilirler.
5) SADECE DİJİTAL PLATF. TV
  Müzik TV

5.850.000.000

Diğer

4.095.000.000

 

6) DİJİTAL+KABLOLU
 Müzik TV

8.775.000.000

Diğer

6.142.500.000

 

B) RADYOLAR

 

(TL/AY) (KDV Hariç)

1) Ulusal Radyo

5.850.000.000

  
2) Bölgesel Radyo 
  
Marmara

2.925.000.000

Diğer

1.462.500.000

  
3)Yerel Radyo 
  
Marmara

1.462.500.000

Büyükşehir

877.500.000

Diğer

526.500.000

 

4) Sadece Kabloda
Sadece kabloda yayın yapan radyolar yayın kapsamına göre
ilgili grup içinde tarifelendirilirler.

5) Sadece Dijital Platf.
1.800.000.000
6) DİJİTAL+KABLOLU

2.700.000.000

 

C) DİJİTAL VE KABLOLU PLATFORMLAR

Toplam abone gelirinin %2 si. (KDV Hariç)

İndirim Esasları

1) Müzik Kanalları haricindeki tematik radyo ve Tv kanallarınaı % 50 oranında indirim yapılabilir.

 

D) BAKANLIKÇA SINIFLANDIRILAN DİĞER KURULUŞLAR (KDV Hariç)

  1. TRT TRT Kurumu bünyesindeki radyo ve TV istasyonları yukaıdaki tarife uyarınca lisanslanır.
  2. İletim Yapan Diğer Kuruluşlar GSM şebekeleri aracılığıyla müzik kullanımı lisans bedeli 8.000.000.000 TL/aydır.