Neden Korsanla Mücadele?

Korsanla Mücadele

Korsanlık, Müzik Endüstrisi İçin Bir Kayıptır

Korsanlık müzik endüstrisi için bir kayıptır. Müzik endüstrisindeki, korsanlık sebebiyle oluşan kayıp satışlar, yapımcılar ve sanatçılar için düşük gelire, düşük kâra sebep olmaktadır.

Yapımcılar için yaptıkları yatırımın boşa gitmesi anlamına gelen korsan satışlar sebebiyle, bir yapım için yapılan yatırım yapımcılara geri dönmemektedir. Kendilerine profesyonel anlamda besteciliği, söz yazarlığını, ses sanatçılığını, aranjörlüğü, editörlüğü, yapımcılığı meslek edinmiş kişilerin gelirlerini gasp ederek, hiçbir vergi ödemeden paralar kazanan korsanlar, yasal yollardan üretilmiş olan yapımların önüne geçerek ucuz kopyaların satılmasıyla yapımcıların satışını sekteye uğratmakta ve ciddi ölçülerde gelir kaybına sebep olmakla birlikte haksız kazanç da elde etmektedirler.

Korsanlık nedeniyle bütün dünya müzik piyasası (kaset-CD gibi fiziki ürünlerde) her yıl yaklaşık 4 milyar Euro kaybetmektedir. Bu rakam Japonya ve ABD haricindeki tüm ülkelerin her birinin yasal satışlarından daha yüksek. Bu gelirin büyük bir bölümü organize suç örgütlerinin finansmanına gitmektedir.

IFPI Korsan Müzik Raporu’nda, üretilen korsan CD miktarı 1,1 milyar adet olarak duyurulmuştur. Bu, bütün CD-kaset satılışlarının üçte birinden fazlasının korsan olması demektir.

Korsan CD satışları son dönemde küresel boyutta büyük bir artışla iki katına ulaşmış; 1999 yılında 510 milyon adetten 2002 yılında 1.7 milyar adete yükselmiştir.Kasetlerinde dikkate alınmasıyla korsan ürünler tüm müzik satışlarının %40ı düzeyine yükselmektedir.

Korsanlık Vergi Kaybına ve GSYIH’da Yapımcıların Payının Düşük Olmasına  Sebep Oluyor

Korsanlık nedeniyle yapımcıların gelirinde var olan kayıp, GSYIH’da yapımcıların payının düşük olmasına, dolayısıyla devletin de vergi kaybına sebep olmaktadır. 2004 yılı için yerli repertuarda tahmin edilen korsanlık %50, yabancı repertuar için tahmin edilen korsanlık ise %70 civarındadır.

Buna dayanarak 2004 yılı bandrol satışlarından bu yüzdeler alındığında ve ortalama yerli yabancı kaset CD toptan satış fiyatlarıyla bir değerlendirme yapıldığında sadece korsan miktarlar için elde edilecek tahminiciro yaklaşık 159.651.667.339.286 TL olacaktır. Devletin tahsil etmesi gereken vergi ise sadece bu miktar için yaklaşık 40 tilyon TL olacaktır.

Korsanlık, Bir Telif Hakkı Hırsızlığıdır

Bir yapım, bestecisiyle, söz yazarıyla, sanatçısıyla, icralarıyla, teknik alt yapısıyla bir bütündür. Bir yapımın oluşmasında pek çok insanın emeği harcanmaktadır. Diğer yandan kayıtları kolayca kopyalayan ve kötü kalitede halka sunan korsanlar, halihazırda var olan iyi kalite bir yapımın kaydını kullanmaktadır ve bunu hak sahiplerinin mali hak bedellerini çalarak düşük maliyetle yapmaktadır.

Sadece telif geliriyle geçinen sanatçıların yaşamlarını idame ettirmek için ihtiyaç duydukları bu geliri korsanlar tamamen yok etmektedirler ve onların yasal ürünler için harcadıkları emeğin karşılığı olan telif hakkının (bedelinin) hırsızlığını yapmaktadırlar.

Korsanlık, İş Kaybına da Sebep Olan Bir Emek Hırsızlığıdır

Bir yapımın hazırlanmasında, her aşamada, alt yapıda emeği geçen pek çok insan bulunmaktadır. Korsanlar, müzik sektöründe emekleriyle geçinen bu insanların da  emeğinden çalarlar. Bir yapım için ortaya konulan yatırımın yapımcılara ve müzik sektörüne geri dönmemesi, iş kaybına yol açmakla sektörde pek çok kişinin emeğinin karşılığını alamamasına ve hatta onların işsiz kalmasına sebep olacaktır.

Korsanlık Uluslararası Suç Örgütleriyle Bağlantılıdır

Korsanlığın sınır ötesi boyutunun olmasıyla birlikte, uluslar arası alanda suç örgütleriyle bağlantısı IFPI tarafından ortaya konmuştur. Örneğin, Latin Amerika’da yapılan bir operasyonda polis gücüyle yapılan baskında 235 CD yazar, 1 milyon adet boş CD-R ve 500 bin adet kaydedilmiş CD yakalanmıştır. Bu tesisin, potansiyel olarak yıllık üretim kapasitesi 14 milyon CD-R’dır. Buradaki korsan üretimden elde edilecek kârın uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş gibi organize suçlarda kullanılacağı anlaşılmıştır.

Bu nedenle korsanla mücadele etmenin uluslararası suç örgütleriyle de mücadele etmek anlamına geldiği bir gerçektir.

Korsanlık Ulusal ve Uluslar arası Hukuka Göre Açık Bir Suçtur

Yasa koyucularda telif hakkı hırsızlığının bir suç olduğu düşüncesinden hareketle, korsan kaset CD üretenlere bazı yaptırımlar getirmiştir. Pek çok ülkede izinsiz olarak bir yapımın üretilmesi, çoğaltılması, dağıtılması ve elde edilen korsan ürünlerin dağıtılması  suç olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca bir çok uluslararası  sözleşme de fikir ve sanat eserlerinin kullanımı konusunda koruma içermektedir. Ülkemiz bu sözleşmelerin önemli bir  bölümüne taraf olup, uyma yükümlülüğü taşımaktadır.