Mücadele İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Korsanla Mücadele

Sürekli, Yaygın ve Etkin denetim ve Operasyon gerçekleştirilmelidir

Korsanla mücadele kısa sürede sonuç alınabilecek bir konu değildir. Ekonomik nedenler, organize suç örgütleri ve toplumun bilinçsizliği nedeniyle sürekli gündemde kalması kaçınılmaz gözükmektedir. Bu nedenle gerek son satış noktası olan tezgahlara gerek yasa dışı üretim ve dağıtım şebekelerine karşı operasyonlar yaygın, sürekli ve etkin kılınmalıdır. Tek tek yerlerle sınırlı kalan, sürekliliği olmayan ve güçlü şekilde yapılamayan operasyonların bir sonuç vermediği hatta caydırıcılığı ortadan kaldırdığı gerçeği yapılan operasyonlardan açıkça görülmektedir.

Alt Yapı Geliştirilmelidir

Üretimden, dağıtım ve satış aşamalarına kadar tüm sistemin korsan üretim dağıtım ve satışına izin vermeyecek bir şekilde kurulmasını sağlamak gerekmektedir. Üretim aşamasında CD fabrikalarının, CD’lerin üretim yerlerinin belirlenmesini saptamaya yarayan SID Kodu (Kimlik Tanımlama Kodu) alma zorunluluğunun getirilmesi, yapımlarda yer alan kayıtların her biri için kaydın belirlenmesi için ISRC Kodu (Uluslar arası Standart Kayıt Kodu) kullanılması ve kopya koruma tekniklerinin yaygınlaştırılması gibi dünyada kabul görmüş uygulamaların ülkemizde de kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca mevcut kayıt tescil sistemindeki aksaklıkların giderilmesi ve bandrol sisteminin herhangi bir şekilde taklit edilemeyecek şekilde olmasının sağlanması gerekmektedir.

Farklı Sektörlerin Ortak Hareketi sağlanmalıdır

Korsanla mücadelede atlanmaması gereken önemli bir husus özellikle bilgisayar oyunlarında ve VCD’lerde de yoğun bir şekilde görülen korsanlıktır. Satış noktalarının aynı olması, kimi zaman büyük çaplı korsan üretim merkezlerinde hem film CDleri hem bilgisayar programlarının da üretilmesi nedeniyle, film sektörüyle ve bilgisayar sektörüyle de ortak hareket edilmesi etkinliği artırıcı bir unsurdur. Burada hem manevi anlamda hem finansal ve örgütsel anlamda güçlerin birleştirilmesi, korsana karşı mücadelede bir bütünlüğün olması ve güçlü bir mücadelenin olduğu düşüncesini uyandıracaktır.

Gümrüklerin Denetimi Etkinleştirilmelidir

Zaman zaman korsanın, uluslararası boyutu olan, sınır ötesini aşan bir etkinlik olması sebebiyle, ihraç ve edilen veya transit geçecek ürünlerin gümrük denetimlerinin yapılması son derece önemlidir. Yurt dışında üretilip Türkiye’ye gelen veya Türkiye üzerinden başka ülkelere gönderilen pek çok ürünün kontrol altına alınmasında gümrüklerde yapılacak denetimlerin önemi büyüktür. Burada gümrük memurlarının da korsan üretimler hakkında bilgi sahibi olmaları ve korsan ürünlerle orijinal ürünleri birbirinden ayırabilecek nitelikte olmaları gerekmektedir. Bu nedenle gümrüklerin denetimiyle beraber gümrük memurlarının da eğitimi şarttır.

Polis, Yerel İdareler ve Komisyonların Etkin Ortak Denetimi Sağlanmalıdır.

Korsanla mücadele konusunun farklı yasalarla bağlantısı ve farklı kurum ilgilendirmesi nedeniyle çok sayıda eşgüdüm sorunu yaşanmaktadır. Bu kuruluşların önde gelenleri güvenlik güçleri, belediyeler, meslek birlikleri ve Fiziki Denetim Komisyonları’dır.

Diğer yandan korsanlıkla mücadelenin önemli düzeyde uzmanlık bilgisi gerektiriyor olması nedeniyle, bu kurumların tek tek ve bağımsız biçimde sürdürdükleri faaliyetler yeterli etkinlik düzeyine ulaşamamaktadır. BU faaliyetler sadece kaynak israfına neden olmamakta, yapılan operasyonların yetersiz kalması ve/veya sürdürülememesi nedeniyle caydırıcılıkta ortadan kalkmaktadır.

Kullanıcılar Bilgilendirilmeli, Bilinçlenmeleri Sağlanmalıdır

Gerek kişisel gerek kurumsal kullanıcılar yasaların bilinmesinin ötesinde, korsan ürün ve izinsiz kullanımın ekonomiye zararı konusunda bilgilendirilmelidir. Bu çalışma tüm meslek birliklerinin görevi olmakla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da sürdürülmelidir.