Mü-Yap Ne Yapıyor?

Korsanla Mücadele

5101 Sayılı yasa ile yapılan değişiklikler sonrasında ses kayıtlarını yasa dışı olarak çoğaltan ve dağıtan korsanlara karşı mücadelenin yasal zeminleri daha kuvvetli hale gelmiş, hak sahiplerinin tümü için uygulamanın nasıl olacağı önem kazanmıştır.

Korsanla mücadele konusu sadece müzik sektörünün değil fikri mülkiyetin söz konusu olduğu yazılım ve film gibi sektörlerin de sorunudur. Bu nedenle MÜ-YAP ve sözkonusu sektörler adına mücadele sürdüren kuruluşlar arasında yakın işbirlikleri oluşturulmaktadır. Bu bağlamda film sektöründen AMPEC ve yazılım sektöründen BSA ile 2005 yılı Haziran ayı içinde gazete ve radyolar ile sinemalarda tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bir kampanya düzenlenmiştir.

Ayrıca IFPI ve MPA arasında dünya çapında işbirliği yapılmasına ilişkin adımlar sonrasında, MÜ-YAP ve AMPEC fiziki korsanlığa karşı güçlerini birleştirmişler ve 1 Nisan 2005 den başlayarak operasyonlarını ortaklaştırmışlardır.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ OPERASYONLAR

Üye yapımcıların doğrudan mali desteği ile Mayıs 2004 başında başlatılan operasyonlar sonucunda  Mayıs 2004 başından Temmuz 2004 sonuna kadar İstanbul ve sahil şeridindeki merkezlerde gerçekleştirilen 126 operasyon sonucunda 350 sanık gözaltına alınırken 240.387 adet CD, 5317 adet kaset, 10 adet PC ve 22 adet CD Writer cihazına el konuldu.

2004 yılı Mayıs ayına kadar İl Denetim Komisyonu tarafından sürdürülen çalışmalar sırasında yapılan 208 operasyonda yakalanan  830 sanık,  133.947 adet CD ve 33.194 adet kaset ile 2004 yılı başından itibaren  toplam 334 operasyonda 1180 sanık, 374.334 adet CD ve 38511 adet kaset ele geçirilmiş oldu.

Operasyonlar, kimi sanıkların korsanlığı bir meslek haline  getirdiklerini de açıkça gösterdi. Sanıkların  ikisi sekizer kez, biri yedi kez, biri altı kez,  beşi beşer kez yakalanırken; onbir sanık dört kez, otuz sanık üç kez, yüzelliiki sanık ise ikişer kez yakalandı.

MÜ-YAP sektörün önemli sorunu niteliğindeki korsan üretim ve satışların engellenmesi için Ağustos 2002’ye kadar kendi bünyesinde 44 kişilik bir ekiple ülke çapında yaygın mücadelesini sürdürmüş, bir yıl boyunca operasyonlar düzenlemiştir.

Korsanla mücadele amacıyla Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulan fiziki denetim komisyonlarının öncelikle İstanbul’da göreve başlamasıyla MÜYAP, desteğini bu komisyonlara vermiştir ve çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. MÜ-YAP, korsanla mücadele için şu an İstanbul Denetleme Komisyonu’nda başkan yardımcısı statüsünde bir temsilcisini bulundurmaktadır.

MÜ-YAP’ın ağustos 2001’de kurduğu ekiple, Ağustos 2002’ye kadar yapmış olduğu operasyonlarla ilgili özet bilgiler şöyledir:

370 yerde operasyon yapılmış, 961 şahıs yakalanarak haklarında kovuşturma başlatılmış ve 913 adet sahipsiz tezgah ele geçirilmiştir.

Ayrıca ;

105.923 adet Kaset, 142.276 adet CD,822.328 adet Kartonet, 50.216 adet sahte bandrol, 99 adet kayıt cihazı ile 2 adet arabaya el konulmuştur.

Yakalanan şahıslardan 495 ’i hakkında kamu davası açılmış ve bunlardan duruşması başlayan 245’ ine müdahil olunmuştur.

Ayrıca mükerrer yakalanan, üretim ve dağıtım şeklinde bu suçu işleyen 20 kişi hakkında  şahsi ceza davası açılmıştır.

Bu operasyonların İstanbul ve Anadolu olarak dağılımı ise şu sonuçları vermektedir:

İstanbul

266 yerde operasyon yapılmış, 654 şahıs yakalanarak haklarında kovuşturma başlatılmış ve 904 adet sahipsiz tezgah ele geçirilmiştir.

Ayrıca 77.646 adet Kaset 123.179 adet CD,674.918 adet Kartonet, 38.216 adet sahte bandrol, 78 adet kayıt cihazı ile 2 adet arabaya el konulmuştur.

Yakalanan şahıslardan 370’i hakkında kamu davası açılmıştır. Bunlardan duruşması gelen 147’ sine müdahil olunmuştur. 6 kişi hakkında da ayrıca şahsi ceza davası açılmıştır.

Anadolu

104 yerde operasyon yapılmış, 307 şahıs yakalanarak haklarında kovuşturma başlatılmış ve 9 adet sahipsiz tezgah ele geçirilmiştir.

Ayrıca; 28.277 adet Kaset, 19.097 adet CD, 147.410 adet Kartonet,  12.000 adet sahte bandrol ve 21 adet kayıt cihazına el konulmuştur.

Yakalanan şahıslardan 125’ si hakkında kamu davası açılmış ve bunlardan   98’ ine müdahil olunmuştur.

Şimdiye kadar bu davalar sebebiyle hüküm giyen üç sanık vardır. Diğer davalar sürmektedir.

DİĞER MESLEK BİRLİKLERİYLE ORTAK ÇALIŞMA GİRİŞİMLERİ

MÜ-YAP diğer meslek birliklerinin de koısanla mücadelede bulunması gerektiğinden hareketle ortak bir faaliyet planının gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda farklı sektörlerin temsilcileri olan meslek birlikleri ile toplantılar yapılmakta, olanakların birleştirilmesi ve eşgüdüm sağlanması çabası gösterilmektedir. Operasyonları sürdüren ekipler arasında işbirliği sağlanması doğrultusunda somut bir adım henüz atılamamıştır.

FİZİKİ DENETİM KOMİSYONLARI’NIN ETKİN HALE GETİRİLMESİ

Fiziki Denetim Komisyonları’nın kurulmasıyla birlikte, denetimlerin artırılmasını sağlamak amacıyla bir yandan komisyonların çalışmalarına katkı sağlanırken diğer yandan karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için Kültür Bakanlığı ile çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Bu bağlamda özellikle korsan üretim ve satışının yaygın olduğu İstanbul’da görev yapan Komisyon’a yoğun destek verilmiş; MÜ-YAP hukukçularından bir kişi Meslek Birliğimizi temsilen görevlendirilmiştir. Temsilcimiz, Komisyon Başkan Yardımcısı olarak tam gün çalışmaktadır.

KAMUOYUNU BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kamuoyu, yasa koruyucu ve uygulayıcıları ve korsan üretimi ve satışını gerçekleştirenler arasında telif hakları bilinci son derece düşüktür. Korsan satış noktalarındaki son satıcıların önemli bir bölümü son derece ağır yaptırımları olan bir suç işlediklerinin farkında değillerdir.

Buna paralel olarak korsan ürün satın alan tüketiciler de binlerce insanın emeklerini çalarak onları işsizliğe mahkum ettiklerinin ve organize suç örgütlerine para kazandırdıklarının farkında değildir. MÜ-YAP bu nedenle kamuoyuna dönük bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem vermektedir.