Yapıtlarında uluslararası kayıt kodu (ISRC) kullanmak isteyen firmaların, aşağıdaki dilekçe örneği ve ekinde yeralan belgeler ile MÜ-YAP’a yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.

ISRC ve uygulamaları hakkında muyap@mu-yap.org elektronik posta adresini kullanarak bilgi edinebilirsiniz.

ISRC Dilekçe Örneği