HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ nun 42. maddesi gereğince, sektörün önde gelen müzik yapımcılarının girişimiyle kurulmuş bir meslek birliğidir. 03.08.2000 tarihinde Kültür Bakanlığı’nın makam onayı ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Üye 214 tüzel kişilik sahibi şirket bulunmakta

Bunlar üretim bakımından Türkiye Müzik Endüstrisi’nin yüzde 80’lik bir kısmını temsil etmektedirler. Uluslararası repertuarın % 95’inden fazlası yabancı repertuarı temsil eden şirketlerin MÜYAP üyeliği üzerinden temsil edilmektedir.

Bakanlar Kurulunun 22/11/2001 gün ve 2001/3329 sayılı kararı ile, IFPI, Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği’nin Türkiye Ulusal Grubu olarak tescil edilmiştir.

MÜ-YAP, her türlü izinleri alınarak ve bedelleri ödenerek tespiti yapılmak suretiyle piyasaya sürülen albümlerin sahibi olan müzik yapımcılarından almış olduğu yetki belgeleri ile yerli ve yabancı kayıtlara ilişkin hakları korumaktadır. F.S.E.K’in 80. Md. gereğince üyelerine ait hakların kullanımına, bu yetki belgelerinin kapsamı içinde izin verme yetkisine sahip tek kuruluştur.

MÜ-YAP, Tüzüğü gereği iki temel amaca yönelik olarak çalışmaktadır. Bu amaçların ilki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 80. maddesi uyarınca bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden ve eser sahibinin maddi-manevi haklarına halel getirmeksizin eser sahibinin haklarına komşu hakları bulunan ses taşıyıcısı yapımcılarının (müzik yapımcılarının) ortak çıkarlarını korumak, haklarını izlemek; alınacak tazminatların ve tespitleri içeren ses taşıyıcılarının kullanılmasından kaynaklanan telif bedellerini toplayarak hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

İkincisi ise müzik yapımcılarının ve müzik yapımcılığının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, ses tespitlerinin izinsiz olarak çoğaltılmasını ve kullanılmasını önlemek için mücadele etmek ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Bunlara ek olarak müziğin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi ile beraber, sektörün ekonomik anlamda güçlenmesini sağlamak da MÜ-YAP’ın amaçları arasında yer almaktadır.