ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AR-GE

Genel Bilgi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AR-GE

Araştırmacı ve yenilikçi bir kimliğe sahip olan MÜ-YAP Avrupa Birliği ve dünyadaki gelişmeleri gerek mevzuat gerek ticari anlamda yakından takip ederek, dünya vizyonuna uygun bir anlayışla Türkiye’de Müzik Endüstrisi’nin ve telif hakları sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Mü-yap 2000 yılı itibariyle Dünya Kayıt Endüstrisini temsil eden Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği IFPI Ulusal Grubudur. Türkiye Ulusal Grubu temsilciliği ve meslek birliği üyeliği ile IFPI tarafından düzenlenen toplantılara katılır. Temsili Alan Komite Toplantıları, Ulusal Grup Toplantıları, Korsanla Mücadele Toplantıları MÜ-YAP’ın katıldığı toplantılardır ve bu toplantılar neticesinde çeşitli raporlamalar yapar.

2000 yılından bu yana IFPI Türkiye Ulusal Grubu olarak bu çalışmalarda Türkiye’yi temsil eder, yakın işbirliği içerisinde bilgi alışverişinde bulunur, sektörü ilgilendiren gelişmeleri izler; elde ettiği bilgileri üyeleri ve kamu kuruluşları ile paylaşır. IFPI şemsiyesi altında yer alan diğer ülkelerin ulusal grupları ile kurulan temaslar sonucunda karşılıklı bilgi alışverişi ve deney aktarımını gerçekleştirir.

Müzik Yapımcıları ve IFPI

IFPI sadece ulusal meslek birliklerinin üye olduğu bir kuruluş olmayıp, yapım şirketlerini de üyeliğe kabul eder. Ülkemiz yapım şirketleri arasında IFPI üyesi olanlar mevcuttur. IFPI Tüzüğüne göre uygun miktarlarda yasal nitelikli fonogram veya müzik videosu veya kopyalarını kamuya sunmak üzere üretiminde bulunan gerçek veya tüzel kişiler IFPI üyesi olabilirler.

Başvuru tarihinden itibaren beş yıl içerisinde herhangi bir yasayı ihlal eden, izinsiz bir üretimde bulunan, taklit, çoğaltma, satış, ithalat veya diğer türlü kullanımıyla ilgili yasalara aykırı davranan başvuru sahipleri üyelik için uygunsuz bulunur.

IFPI üyelik başvurusu için

IFPI

ISRC Türkiye Ajansı

Diğer Çalışmalar