• ERA Avrupa Hukuk Akademisi; ERA sempozyumlarına katılımla Avrupa Birliği mevzuat alanındaki gelişmeleri takip eder, raporlar.
  • UNESCO Kültürel Çeşitlilik Komite Üyeliği: UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi kapsamında Türkiye’de kültür endüstrilerine ilişkin farkındalığın oluşturulması ve kültür endüstrilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalara katılım sağlar.
  • TWINNING Projeleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği ortaklığında Türkiye’de fikri mülkiyetin geliştirilmesi, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırılması, yaratıcı endüstrilerin teşvik edilmesi gibi konular üzerine yürütülen Twinning Projelerine katılım sağlayarak etkin bir rol oynar.
  • Müzik Fuarları: Uluslararası alanda çeşitli müzik fuarlarında ve etkinliklerinde Türkiye Müzik Endüstrisi’nin tanıtımı ve temsili için girişimlerde bulunur, fuarlara katılım sağlayarak müzik alanında uluslararası gelişmelerin Türkiye’ye yansıtılmasında etkin rol oynar. Bu fuarların başında MIDEM ve WOMEX gelmektedir. MIDEM’de Dünya Müzik Endüstrisi’ndeki gelişmeleri ele alan konferanslar MÜ-YAP tarafından takip edilir.
  • WIPO ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar: WIPO (Uluslararası Fikri Mülkiyet Organizasyonu), CISAC ve BIEM (Uluslararası Eser Sahipleri Temsili Haklar ve Mekanik Haklar Birlikleri), IIPA (Uluslararası Fikri Mülkiyet Birliği) gibi uluslararası kuruluşları ve Avrupa Birliği’nin çeşitli komisyonlarını yakından takip ederek dünyadaki gelişmeler hakkında AR-GE çalışmalarını yürütür.
  • Bütün bu katılımları AR-GE bünyesinde değerlendirerek gerek personelini, gerek üyelerini bilgilendirmeye yönelik eğitim seminerleri düzenler. Ayrıca sektörün diğer paydaşları için sektöre yönelik dünyadaki yeni gelişmeleri, uluslararası uygulamaları ve mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de bu alanda gelişmelere katkı sağlamak için sempozyum ve seminerler düzenler.