Telif Hakları Alanında
Meslek Birliği Yönetmeliğinin 58. Maddesi
Gereği Diğer Bildirimler

Genel Bilgi

TELİF HAKLARI ALANINDA MESLEK BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN 58. MADDESİ GEREĞİNCE YAYINLANMASI GEREKEN BİLGİLER

 

 

  1. MÜYAP TARAFINDAN UYGULANAN AİDATLAR:

2023 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

  • Müyap üyeliği giriş ödentisi 75.000,00 TL,
  • Yıllık aidatların ise A ve B grubu üyeler için 5.000,00 TL, C grubu üyeler için de 10.000,00 TL

Olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

  1. KESİNTİ ORANLARI

MÜYAP Genel Kurulu tarafından kabul edilen MÜ-YAP Meslek Birliği Payına İlişkin Yönerge’nin ilgili 6.01.01 maddesine göre MÜ-YAP’ın hak takibini yaptığı her türlü kullanım bakımından tahsil edilen tahsil edilen ücretlerden yıllık ortalaması %30’u (Yüzde/Otuz) geçmeyecek şekilde MÜ-YAP payı olarak kesilir ve üyelere dağıtılmaz.

  1. MÜYAP’IN TEMSİL SÖZLEŞMESİ YAPTIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Müyap meslek birliğinin uluslararası alanda karşılıklı temsilcilik anlaşması yaptığı bir uluslararası kuruluş bulunmamaktadır.

  1. ŞİKAYET BAŞVURU SÜREÇLERİ

Müyap meslek birliği gerek kendi bünyesinde bulunan ve gerekse de hizmet sözleşmesi imzalayarak hizmet aldığı avukatlar vasıtası ile hukuki iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir. Müyap’tan herhangi bir şekilde yazılı izni almaksızın Müyap’ın hak takip yetkisine sahip olduğu fonogramları kullanarak müzik kullanımı / iletimi yapan kullanıcılar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili 71. Ve diğer maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru yapılması suretiyle şikayet başvuruları yapılmaktadır. Kullanıcıların Müyap meslek birliği ile izin sözleşmelerini imzalamaları ile birlikte de, yapılmış olan bu şikayet başvurularından vazgeçilmektedir.

  1. İNDİRİM VE ÖDEME KOLAYLIKLARI

Müyap, gerek 5846 sayıl FSEK ve gerekse de ilgili alan tarifelerine göre maddi ve manevi menfaatleri doğrultusunda kullanıcılara indirimler veya ödeme kolaylıkları sağlamaktadır. Buna ilişkin bildirimler tarifelerde yapılmakta olup kullanıcıların talepleri de ayrıca genel hükümler ve uygulamalar kapsamında değerlendirilmektedir.

  1. DAĞITILAMAYAN GELİRLER

Müyap meslek birliğinin kendi iç düzenlemeleri ve uygulamalarına göre dağıtılmayan gelirleri bulunmamaktadır.