MÜ-YAP’TAN

5 Ağustos 2020

MÜ-YAP’TAN

Sayın Üyemiz,
MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) 08.07.2020 tarihinde Youtube, Spotify, Deezer gibi dijital mecradan elde edilen gelirlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada esas olarak üyesi olan yorumcuların “dijital mecralarda oluşan gelirlerine” ilişkin bir tasarruf yetkisinin olmadığını belirtti.
Oysa MÜYORBİR bazı yapım şirketleriyle yaptığı protokollerde üyelerinin dijital mecralardaki gelirlerinin tarafından temsil edildiğini herhangi bir ihtilaf durumunda bu gelirleri tahsil etmeye yetkili olduğunu ortaya koymakla yükümlü olduğunu açıkça beyan etmektedir. Bu nedenle üyesi olan yorumculardan herhangi biriyle bir yapımcı şirket dijital mecradaki gelirlere ilişkin mahkemelik olduğunda MÜYORBİR kendinin yetkili olduğunu, hukuktan doğacak tüm işlemlerde sorumluluğun kendine ait olduğunu ve sanatçıya bu haklarla ilgili tahsilat ve ödeme yapıldığını belirtmek durumundadır. Ancak MÜYORBİR protokollerden doğan bu yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınmakta ve mahkeme süreçlerine müdahil olmamaktadır.
Oysa MÜYAP üyesi olan bazı şirketler MÜYORBİR’le protokoller imzalayıp, kendi şirketlerindeki şarkı ve albümlerle ilgili, MÜYORBİR üyelerine dijital mecralarda oluşan gelirlerini raporlayarak protokol hükümlerine göre ödemektedirler. Bu ödemeler ilgili şirketlerin, dağıtıcıların ve MÜYORBİR’in kayıtlarında görünmektedir.
Nitekim MÜYORBİR dijital mecralardaki gelirler konusunda yorumcular adına TURKCELL (Fizy) ya da TTNET (Muud) gibi dijital satıcılarla, dijital alan gelirlerinin tahsili konusunda yetkili olduğu iddiasıyla yıllardır doğrudan lisanslama yapmakta, tahsil ettiği paraları da üyelerine dağıtmaktadır.
Son açıklamasında ise MÜYORBİR bu alandaki yetkilerin aslında üyede olduğu konusunu vurgulayarak üyeleri ile paralarını MÜYORBİR üzerinden sanatçılara ödeyen yapım şirketlerini zan altında bırakmaktadır.
Üstelik sanatçıların yapım ya da dağıtım şirketleri tarafından raporlanarak MÜYORBİR’e bildirilen dijital mecra gelirleriyle üyelere MÜYORBİR tarafından ödenen tutarlarda da yorumcular aleyhine çok önemli farklılıklar bulunmaktadır. MÜYORBİR Dağıtım Yönergesinden kaynaklandığı söylenen bu farklılık sanatçılarla yapım şirketleri arasında “güvensizlikler” doğurmaktadır. Yapım şirketlerinin yorumculara MÜYORBİR kanalıyla ödedikleri ya da MÜYORBİR’in doğrudan tahsil ettiği dijital mecra gelirlerinden meslek birliği payı dışında farklı kesintiler yapıldığı için, yorumcular şirketlerin eksik ödeme yaptığı konusunda kuşkulara kapılmaktadırlar. Meslek Birliklerinin dağıtımında ölçülebilir alanların bire bir listelere göre, ölçülemeyen alanların ise havuz kriterlerine göre dağıtılması adaletli bir dağıtım için temel kriter olmalıdır.
Bu durumda MÜYORBİR üyesi sanatçılar için ödeme yapan üye şirketlerimizin, bundan sonra sanatçılarına yapılacak yurtiçi ve yurtdışı dijital mecra satış gelirlerine ilişkin yorumcu payı ödemelerini MÜYORBİR üzerinden değil de kontratlarının gerektirdiği biçimde, doğrudan yorumcularına yapmalarının daha sağlıklı bir yapımcı-yorumcu ilişkisi doğuracağı açıktır.