WOMEX FUARI TAMAMLANDI

2 Ocak 2020

WOMEX FUARI TAMAMLANDI

83 ülkeden 1.200 şirketin ve 2.500’den fazla müzik profesyonelinin yer aldığı WOMEX’te, 850 etkinlik organizasyon firması, 520 yapımcı, editör ve dağıtımcı, 660 booking ajansı ve 410 hükümete bağlı veya eğitim enstitüsü kuruluşu katılmış, 55 ülkeden 250 stand açılmıştır. Bu derece geniş katılımlı bir fuar olan WOMEX’ten maksimum faydanın sağlanması için uğraş verilmiş, Dünya Müzik Endüstrisi’ndeki gelişmelerin WOMEX aracılığıyla takibi ve Türkiye’ye gelişmelerin aktarılması, bu bağlamda endüstride ticari ufkun genişletilmesi ve müzik eko sistemi içerisinde sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedefine ulaşılmıştır.

Türkiye’yi temsil eden meslek birliklerinin bağlantı bilgilerinin yer aldığı flyer ve promosyon olarak sunulan USB’lerde yer alan endüstriye ilişkin yapımcı listesi ile çalıştıkları sanatçılar, müzisyenlerin de yer aldığı web adreslerine linkler verilmek suretiyle Türk repertuarının uluslararası şirketlere ulaşması sağlanmış, MIDEM’de gerçekleştirilen Türk repertuarının nerelere ulaşması gerektiği, hangi ülkelerde nasıl bir etkisi olacağının anlatıldığı, Türkiye Müzik Endüstrisinin gelişimi ve dünya pazarındaki önemini vurgulayan konferans videosu linkiyle Türk repertuarının Dünya Müzik Endüstrisi’ndeki yerine dikkat çekilmiştir. Meslek birliklerinin bağlantı adresleriyle de karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişi olanağı sağlanmıştır.

 

Fuarın takibiyle birlikte çeşitli görüşmelerle, Türkiye Müzik Endüstrisi’ne ilişkin bilgilendirmeler yapılmış, Türk repertuarının özellikle Çin’de dağıtımı ve tanıtımına ilişkin önemli gelişmeler sağlanmıştır.  Halihazırda iki firma ile bu yönde görüşmeler sürdürülmektedir. Bunlara ek olarak Türkiye’de müzik alanında proje geliştirilmesine ilişkin yapılan bazı görüşmelerle Türkiye müzik iş dünyasının şekillenmesinde yeni görüşlerin oluşması ve fırsatların sağlanması olanağı doğmuştur.

Oturumların meslek birlikleri tarafından takibi ile yeni sanatçıların kendi tanıtımlarına nasıl katkı sağlayabilecekleri, hak sahiplerinin kendilerine ait repertuarlarının kullanımı halinde ne gibi hakları olduğu ve bunları nasıl takip edecekleri, özellikle kuzey ülkelerinin geleneksel müziklerini yeni nesillere nasıl taşıdıkları ve geleneksel müziklerini nasıl modernize ettikleri yönünde bilgiler edinilmiştir. Ayrıca endüstrinin yönünü belirleyen ve geleceğine ışık tutacağını düşündüğümüz “Music Export” gibi bazı yeni konular hakkında bilgi edinilmiştir.

Sonuç olarak Türkiye Müzik Endüstrisi standı ile endüstriyi ve Türk kültürünü yansıtarak ve sektörün işleyişini anlatarak endüstrinin görünürlüğü/bilinirliği artırılmış ve dijital alan başta olmak üzere uluslararası müzik pazarında Türkiye repertuarının etkin bir şekilde yer almasının sağlanması yönünde adımlar atılmış, fuardaki çeşitli etkinliklere katılımla bir sinerji oluşmuş ve Türk müziği çeşitliliğinin uluslararası arenada görünür kılınmasına ve bu çeşitliliğin korunmasına, geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sunulmuştur.

 

Oturumlar: WOMEX fuar itibariyle daha çok yeni pazarlar yaratmaya ve repertuarların pazarlanmasına yönelik bir fuardır. Ayrıca bir dizi konser etkinliği ve sinema gösterimi söz konusudur. Oturumlar ikinci planda kalmakta dünyadaki gelişmelerin ötesinde WOMEX’e katılan özellikle yeni sanatçıların bilinçlendirilmesine yönelik oturumları içermektedir. Bu bağlamda katılmış olduğumuz oturumların çoğunda müziğin nasıl pazarlanması gerektiği, müziğin çeşitli alanlarda kullanımında sanatçıların ve/veya hak sahiplerinin ne gibi hakları olduğu, bunları nasıl takip edebilecekleri vb hususlar ele alınmıştır.

  • İnternet Radyosu Değişiyor mu? Küresel Müziği Nasıl Keşfediyoruz?

Online radyoların korsan radyolardan ortaya çıktığı yorumu yapılarak, İngiltere’de NTS, Soho Radio, Worldwide FM, Reprezent ve Foundation FM gibi istasyonların, DJ’ler ve sanatçılar için hayati platformlar olduğu ifade edilmiştir. Afroswing, grimi gibi yeni müzik türlerinin çıkmasında da önemli rol oynayan internet radyolarının geleceği küresel radyo birliklerine doğru ilerlemektedir (Rinse France, Seoul Community Radio and Quantica gibi).

  • Aga Khan Müzik Ödülleri;

2019’da ilk olarak verilen Aga Khan Müzik ödüllerinin 2020-2021 için nasıl bir organizasyon yapısı ile oluşması gerektiğinin tartışıldığı bu etkinlikte önümüzdeki dönem dünyanın dört bir yanından aday kabul edileceği, adayların müziğe değer katması gerektiği ve yaratıcılığın ön planda olması gerektiği ifade edilmiş, özellikli müzik yapan adayların tercih edileceği belirtilmiştir.  Aday gösteren kurum olarak katılımcıların kayıt olmalarını önermişlerdir. MÜYAP olarak biz de aday gösteren kurum başvurusu yapılmış olup, 2020-2021 dönemi müzik ödülleri için aday ağına dahil edilmiş bulunmaktayız. 2020 yılı başında aday gösterme süreci resmi olarak başlatılacaktır.

  • Müzik, TV ve Film: Sinerji ve Nasıl Çalışıyor; Filmlere ve TV’ye girme hayallerinizi dünya müziği ile nasıl çalıştırabilirim?

Müziğin filmlerde ve TV’lerde kullanılmasında farklı yolların ele alındığı, film yapımcıları, sanatçılar, tv program yapımcıları vb.nin hak takibine ne şekilde ve nasıl dahil olduğu, yükümlülükleri ele alınmıştır.

  • Gelenek İnovasyonla Buluşuyor; Kuzeyde halk müziği ve yüksek öğretim vakası:

Bu oturumla, Finlandiya, İsveç ve İskoçya’daki halk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması veya yansıtılması için geleneksel müzik için oluşturulan bir akademi programından bahsedilmiştir. Yeni nesil eğitimli halk müzisyenlerini doğuran bu akademi tanıtımı ile kuzey ülkelerinde geleneksel müziklerinin korunmasında bilimsel yaklaşımların önemli olduğu vurgusu yapılmış, geleneksel müziğe yetenekli müzisyen ve bestecilerin yeni bir bakış açısı getirdiği ifade edilmiştir.

  • Çin Streaming ve Sosyal Medyasına Giriş:

Çok yüksek ve genç nüfusu olan, tüketim alışkanlıkları değişmeye başlayan Çin diğer sektörler gibi müzik endüstrisi için de önem kazanıyor. Küresel streaming ve sosyal medya platformlarının çok da etkin olmadığı bu ülkede iş yapabilmenin ilk koşulu yerel işbirliklerini yapabilmek. Ana dili Türkçe olan milyonlarca insanın yaşadığı bupazarla ilgili olarak başlangıç niteliğinde bilgi verilen oturum sonrasında konuşmacılarla temas sürdürülmeye devam ediliyor.

 

  • Export Music Ofisleri, İsveç;

Ülkelerin kendi kültür endüstrilerinin tanıtımı ve diğer ülkelerle alışverişi için “export ofis”lerin rolü, önemi ve potansiyeli konusunda örnek vaka incelemesi yapılarak İsveç ülkesinde bulunan Norrköping şehrinin kendi müziğinin ihracatına nasıl katkıda bulunduğuna dair Unesco yetkilileri tarafından sunum yapılmıştır. Müzik alanında okullar açılmasına, festival ve konserlerin organize edilmesine, müzik endüstrisinde çalışan profesyonellerin tecrübelerinin paylaşıldığı platformların oluşmasına imkan sağlayarak şehrin turizmine olumlu katkı sağlayarak hem şehrin ekonomisine hem de müzik endüstrisinin ekonomisine olumlu katkılar sağlamıştır.  Unesco Müzik Şehri ünvanı için İstanbul’un da başvuruda bulunduğuna dair bilgi aldık.