BPI’DAN MÜZİĞİN AKILLI GELECEĞİ RAPORU

20 Mart 2019

BPI’DAN MÜZİĞİN AKILLI GELECEĞİ RAPORU

Fiziki satışların düşmesi sonrasında dijitalleşme ve değişen iş döngüleri ile birlikte Müzik Endüstrisi gelirlerinde ciddi artışlar olmuştur. Teknolojik gelişmeler Müzik Endüstrisi’nde dijital alana yön vermiş, özellikle streaming (dinleme) temelli yeni iş modelleri gelir artışında önemli rol oynamıştır.

Müzik her zaman teknolojiyle iç içe olmuştur. Müzik Endüstrisi’nin itici gücü teknolojidir ve müziğin geleceğine yön verecek olan da teknolojik gelişmelerdeki sürekliliktir.

İngiltere Fonogram Endüstrisi Birliği BPI tarafından, Müzik Endüstrisi için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan Music Ally’e hazırlatılan “Müziğin Akıllı Geleceği” raporu,
teknolojik gelişmelerle Müzik Endüstrisi’nin nasıl bir işbirliği içerisinde olduğunu ortaya koymakta, endüstrinin geleceğine ayna tutmaktadır.

Rapor son dönemlerde ön plana çıkan Yapay Zeka uygulamalarının müzik sektörü üzerinde ne gibi etkiler yapacağını değerlendirmektedir.

BPI tarafından verilen izin ile çevirisi yapılmıştır.

Müziğin Akıllı Geleceği