MüZIK MESLEK BIRLIKLERININ REKABET KURULUNUN OLAğAN DENETLEMESI HAKKıNDA ORTAK AçıKLAMASıDıR

25 Aralık 2017

Müzik Meslek Birliklerinin Rekabet Kurulunun Olağan Denetlemesi Hakkında Ortak Açıklamasıdır

Müzik meslek birliklerimiz, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde eser sahibi, icracı ve yapımcı sıfatları ile hak sahibi olan üyelerinin mali haklarını takip ve tahsil etmek üzere kurulmuş meslek birlikleridir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlık onayı ile kurulan meslek birlikleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının idari ve mali denetimi altında faaliyet göstermektedirler. Yaptıkları hak takibi işlemlerinin rekabet hukuku kapsamında denetim görmesi olağan yasal bir süreçtir. Daha önce de yasa gereği bu tür inceleme ve ön soruşturmalar geçirilmiş ve neticede meslek birliklerinin bir aykırılığı tespit edilmemiştir. Yasalar kapsamında faaliyet gösteren meslek birlikleri olarak söz konusu bu soruşturmanın da aynı şekilde bir aykırılık tespit edilmeden sonuçlanacağına dair inancımız tamdır.

Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla sunulur.

Müzik Meslek Birlikleri

MESAM- Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği

MSG – Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği

MÜYAP – Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği

MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği