TELİF HAKLARI ZİRVE TOPLANTISI 7/8 HAZİRAN 2011’DE BRÜKSEL’DE YAPILDI

24 Aralık 2017

TELİF HAKLARI ZİRVE TOPLANTISI 7/8 HAZİRAN 2011’DE BRÜKSEL’DE YAPILDI

7/8 Haziran 2011 tarihlerinde Brüksel’de AB Komisyonu üst düzey temsilcileri ve üyeleri, WIPO üst düzey temsilcileri, Google, Hachette, Universal gibi şirketlerin üst düzey temsilcileri ve diğer sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, 2006 yılından bu AB Komisyonu tarafından dijital alana yönelik yürütülen bazı çalışmaların belli bir aşamaya geldiğinin ortaya konulması bakımından son derece önemlidir. Bu bağlamda toplantının hemen tüm oturumları teknolojik gelişmeler karşısında telif hakları hukukunda yapılması gereken düzenlemeler üzerine gerçekleştirilmiştir. Tartışmaların özünü ise tek AB pazarının işleyişine uygun yeni bir yasal altyapının kurulması oluşturmuştur.

Diğer yandan Avrupa kültürel değerlerinin yaygınlaşmasının gerektiği, bu amaçla kullanımın haklara saygı içinde kolaylaştırılması ve kültürel üretimin finansmanını sağlanmasına çalışıldığı da ortaya konulmuştur.

Özetle Avrupa Birliği gündeminde aşağıdaki konular yer almaktadır.

–           Kollektif lisanslamayı etkinleştirme ve tek nokta lisanslama

–           Orphan Works Direktifi

–           Görsel-işitsel ürünlerin online dağıtımı

–           Digital Korsanlık

Bu başlıklar altında belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için merkezi bir tek veri tabanının şart olduğu da tüm konuşmacılar tarafından vurgulanmıştır.

Toplantılarda Orphan Works (sahibi bulunamayan eserler) ve meslek birlikleri alanında yeni direktifler yayınlanacağı,  Bilgi Toplumu Direktifi ve Uygulama Direktifi’nin yeniden gözden geçirileceği ve değiştirileceği belirtilmiştir. Ayrıca AB bütçesinden üretim teşviki için fonlama yapılacağı da ifade edilmiştir.

Zorunlu lisanslama bir fonlama yöntemi olarak tartışılmış, AB temsilcileri dahil olmak üzere hemen her kesim tarafından sakıncaları da dile getirilmiştir.

Sonuç olarak AB fikri mülkiyet stratejilerinin dijital alandaki gelişmeler doğrultusunda yeniden ele alınarak toplu hak yönetimi ve tek merkezden lisanslama tartışmalarının belli bir aşamaya geldiği, bununla birlikte Avrupa’da tek pazarın oluşturulması yönünde çalışmaların da çeşitli konular altında ele alındığı görülmüştür.

Bu bağlamda bu gelişmeler ülkemiz tarafından da yakından takip edilerek ülkemizde mevcut yasal düzenlemede bu yönde gerekli değişikliklerin yapılması kaçınılmaz görülmektedir.