MÜ-YAP VE MÜYABİR LİSANSLAMA KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALAMIŞLARDIR.

24 Aralık 2017

MÜ-YAP ve MÜYABİR LİSANSLAMA KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALAMIŞLARDIR.

MÜ-YAP ile MÜYABİR Meslek Birlikleri arasında 30.10.2013 tarihinde imzalanan protokol gereğince MÜ-YAP, MÜYABİR Meslek Birliğinin koruması altındaki müzik repertuvarı ile ilgili olarak kullanıcılara izin / lisans verme hak ve yetkisini kazanmıştır.

Beş yıl süre ile geçerli olmak üzere imzalanmış olan bu protokol gereğince MÜ-YAP, umuma açık mahaller ile yerel ve bölgesel yayın kuruluşları ile imzalayacağı lisans sözleşmelerine MÜYABİR’in üyelerine ait olan müzik repertuvarını da dahil edebilecektir.

Yapılan bu protokol hükümleri, mevcut lisans sözleşmelerini kapsamamakta olup MÜ-YAP’ın protokol imzasından sonra yapacağı lisanslama çalışmaları çerçevesinde kullanılabilecektir.