21. KUşADASı ALTıN GüVERCIN MüZIK FESTIVALI II. TELIF HAKLARı SEMPOZYUMU İçIN ÇAğRı

24 Aralık 2017

21. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Festivali II. Telif Hakları Sempozyumu İçin Çağrı

21. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Festivali II. Telif Hakları Sempozyumu

Son yıllarda bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak telif hakları alanındaki hukuki düzenlemeler ve uygulamalar yeniden şekillenmekte, özellikle müzik sektörü özelinde dijital alanda ortaya çıkan yeni iş modelleri çerçevesinde telif haklarına konu eserlere ilişkin yeni hukuki düzenlemeler ve lisanslama yöntemleri doğmaktadır.

Söz konusu gelişmelerin takip edilmesi ve değerlendirilerek uygulamalarımıza yansıtılması, kültür endüstrimizin gelişimi açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 19-22 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen 21. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Festivali kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve festival organizasyonu ile işbirliği içerisinde Bakanlığımız yetkilileri, meslek birlikleri ile Türk ve yabancı müzik endüstrisi temsilcilerinin katılımıyla 20-21 Haziran 2013 tarihlerinde “Müzik Eserlerinin Lisanslanması ve Dijital Alanda Kamuya İletiminde Uluslararası Gelişmeler ve Yeni İş Modelleri” temalı 2. Telif Hakları Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

2. Telif Hakları Sempozyumu kapsamında; Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı V. Özgür SEMİZ’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Müzik Eserlerinin Dijital Alanda Kamuya İletiminde Yeni İş Modelleri ve İlgili Hukuki Düzenlemeler” başlıklı ilk gün oturumu ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu oGuZ’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Alanda Müzik Eserlerinin Lisanslanma Modelleri” başlıklı ikinci gün oturumunda fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında uzun yıllardır görev yapan Cumhuriyet Savcımız Nevhan AKYILDIZ, ülkemizde uzun yıllardır müzik alanında faaliyet göstermekte olan meslek birlikleri temsilcilerimiz, müzik endüstrisinde 65 ülkede üyesi bulunan Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI) temsilcisi Xenia IWASZKO ile ülkemizde dâhil olmak üzere bütün dünyada 2 milyon eser sahibini temsil eden Alman eser sahipleri meslek birliği GEMA temsilcisi Alexander WOLF birer sunum gerçekleştirecektir. Sempozyum programı aşağıda yer almaktadır.

Müzik alanında faaliyet gösteren meslek birlikleri temsilcileri, fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleri hakim ve savcıları, TRT, Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince de katılım sağlanacak olan sempozyum, aynı zamanda dışarıdan katılımcılara da açıktır.

Bilgi için : Belgin ASLAN

Sempozyum Programı :

Tema: Müzik Eserlerinin Lisanslanması ve Dijital Alanda Kamuya İletiminde Uluslararası Gelişmeler ve Yeni İş Modelleri (20-21 Haziran 2013)

Program:

20 Haziran 2013 (1. gün) 10:00 – 13:00

“Müzik Eserlerinin Dijital Alanda Kamuya İletiminde Yeni İş Modelleri ve İlgili Hukuki Düzenlemeler”

10:00 – 10:15 Açılış Konuşmaları

Moderator:

Özgür SEMİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacılar:

1. Ahmet ASENA

Genel Sekreter-Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP)

Konu: “Yeni İş Modellerinin Değerlendirmesi”

2. Xenia IWASZKO

Uluslararası Ticaret Başkanı-Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI)

Konu : “Yeni İş Modelleri” 11:00 – 11:20 Kahve Molası

3. Nevhan AKYILDIZ Cumhuriyet Savcısı

Konu:”Müzik Eserlerinin Dijital Alanda Kamuya İletiminde Ceza Korumasının Etkinleştirilmesi ve Uygulama Örnekleri”

4. Alexander WOLF

Genel Müdür- GEMA-CELAS Digitals

Konu: “Müziğin Aynı Anda Bir Çok Ülkeye Lisanslanması Bağlamında Meslek Birlikleri”

5. Nevhan AKYILDIZ Cumhuriyet Savcısı
Konu: “Müzik Lisanslamalarında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, Ulusal ve Uluslararası Alanda Örnek Davalar”

12:10 – 12:30 Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme