FIZY HAKKINDA MÜ-YAP BASIN AÇIKLAMASI

23 Aralık 2017

FIZY HAKKINDA MÜ-YAP BASIN AÇIKLAMASI

MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Forta: Fizy isimli siteye erişimin engellenmesi internet özgürlüğüyle bağlı bir konu değildir. Sorun internet özgürlüğünün engellenmesi değil, hak sahiplerinin haklarının ödenmemesidir. Bunu engellemek MÜ-YAP’ın yasal görevidir.

Bülent Forta Fizy isimli siteye erişimin engellenmesine ilişkin yasal tedbir hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Meslek Birliğimiz yasanın kendisine vermiş olduğu sorumluluk çerçevesinde üyelerinin haklarını korumakla yükümlüdür. Bu bağlamda internet üzerindeki izinsiz kullanımlar da takip edilmekte, bu tür kullanımları gerçekleştirenler MÜ-YAP repertuarını çıkartmaları için uyarılmakta, uyarılara rağmen yayınlamakta ısrar edenler hakkında ise yasal şikayet yoluna gidilmektedir. Bu güne kadar binlerce site için bu uygulama yapılmış, uyarılanların önemli bir bölümü MUYAP repertuarını çıkartmış çıkartmayan 2000 civarında siteye erişim ise mahkeme kararıyla engellenmiştir. Fizy isimli site için takip edilen yöntem de budur.

Meslek Birliğimiz tarafından yapılan yasal girişimler üyemiz olan hak sahiplerinin ürünlerinin ücretsiz olarak kullanılmasını engellemeye yöneliktir. Bu tür ücretsiz kullanımların her hangi bir kitabı izinsiz olarak çoğaltıp piyasaya vermekten farkı yoktur. Sorun internet özgürlüğünün engellenmesi değil, hak sahiplerinin haklarının ödenmemesidir. Bunu engellemek MÜ-YAP’ın yasal görevidir.

Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Fizy sitesi ve sahipleri ile ilk kuruluşundan itibaren iyi niyetli lisanslama çalışmalarına başlamıştır. Yasal olarak böyle bir hizmete başlamadan lisans almaları gerekirken, bunu yapmamalarına rağmen, iyi niyetle 12 Ocak 2009 tarihinde ilk iletişim Mü-Yap tarafından kurulmuştur. Bundan sonra oldukça sıkıntılı, uzun ve Mü-Yap üyesi firmaların haklarının izinsiz kullanılmasıyla geçen bir süreden sonra Eylül 2009 başında bir anlaşma imzalanmıştır.

İmzalanan anlaşma, Mü-Yap’ın yeni projeleri olumlu yaklaşımı minvalinde şekillenmiş ve test amaçlı olduğu belirtilmiş, çok düşük bedelli bir anlaşmadır. Ki tüm bu avantajlarına rağmen Fizy sitesinin sahibi olan firma, Mü-Yap’a haber vermeden sözleşmede tanımlanan iş modeli ve haklarının dışına çıkarak sözleşmeyi açıkça ihlal etmiştir.

Mü-Yap yine de açıkça ihlal edilen haklarıyla ilgili durumu yargıya taşımak yerine Fizy sitesinin sahibi firmaya defalarca tek başına ve diğer meslek birliklerini de içeren teklifler vermiştir. Ancak ve ancak Fizy sitesinin sahibi olan firma tüm bu tekliflere karşılık yine net bir cevap vermekten kaçınmış ve oyalama yolunu seçmiştir. Bu dönemde Mü-Yap üyelerinin ve hak sahiplerinin haklarının ihlal edilmesini engellemek için 28/04/2010 tarihinde resmi yazıyla Fizy sitesine durum bildirilmiş, açık bir şekilde Mü-Yap teklifi uyarınca sözleşme imzalanması ve geçmişe dönük hak kullanım bedellerinin ödenmesi veya kullanımın durdurulması istenerek, aksi takdirde yasa işleme geçileceği belirtilmiştir. Ek olarak 01/07/2010 tarihinde yine resmi yazı ile muhatap firmaya sözleşme imzalanması veya kullanımlara derhal son verilmesine ilişkin bildirim yapılmıştır. Yine sonuç alınamamış ve firma anlaşma yapmak yerine Mü-Yap’ın hak kullanımları için gönderdiği faturaları iade etme yolunu seçmiştir. Bu kez 19/07/2010 tarihinde noter üzerinden yasal bir ihtar Fizy hizmetini veren firmaya ulaştırılarak kullanımların durdurulması ve bedellerin ödenmesi aksi takdirde yasal işleme geçileceği tekrar belirtilmiştir.

Bu ikaza uymamalarına rağmen Meslek Birliğimiz tarafından iyi niyet gösterilerek erişimin engellenmesi başvurusu yapılmamış, sorun görüşmelerle çözülmek istenmiştir. Bu görüşmeler, Fizy kurucularının önce talep edilen lisans bedellerini ödemelerinin mümkün olmadığını daha sonra ise uzun dönemli bir taksitlendirme istemeleri üzerine tıkanmıştır. Bu durum nedeniyle yasal girişim yapılmış ve mahkeme tarafından erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.