19 NİSAN İLK ÜYE SEMİNER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Aralık 2017

19 NİSAN İLK ÜYE SEMİNER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Nisan’da gerçekleştirilen ilk seminer toplantımızda dünya müzik endüstrisiyle ilgili genel bir çerçeve çizilmiş olup Türkiye’nin bu endüstrinin neresinde kaldığı ortaya konulmuştur.

Diğer yandan fiziki satışların düşmesi ve dijital satışların artmasıyla birlikte endüstrinin değişen döngüleri ele alınmış, gerek fiziki taşıyıcılar gerek müzik çalar cihazlardaki değişimle birlikte tüketici profilindeki değişim üzerinde durulmuş, yeni döngünün yeni unsurları ifade edilmiştir. Bu bağlamda dijital alanın kısa bir tarihçesi özet olarak sunulmuş ve son dönemde bu alandaki değişimlere yer verilmiştir. Son olarak yapımcıların dijital alana ne şekilde dahil oldukları da ele alınmıştır.

Yapılan ilk sunumla hedefimiz nasıl bir endüstri içerisinde olduğumuz konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla genel bir çerçeveyi ortaya koymaktı. Daha sonraki sunumlarda genel çerçevesi çizilen endüstrinin detaylarına girilecek ve ağırlıklı olarak dijital alandaki gelişmeler ele alınacaktır. Bununla birlikte Türkiye’ye bu değişimin nasıl yansıdığı ve müzik endüstrinde gelirlerin artırılması yönünde nasıl katkı sağlayabileceği sorularına da yanıt aranacaktır.

Önümüzdeki seminerin konusu Avrupa meslek birlikleri, özel kopyalama, Türkiye’de mevcut yasal durum ve meslek birlikleri olacaktır.

19 Nisan tarihli sunumu üyeye özel bölümünde bulabilirsiniz.