MÜ-YAP: 3/4/2004 TARİHİNDE TBMM’DE KABUL EDİLEN YASA ÜLKEMİZE ULUSLARARASI SAYGINLIK SAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR ADIMDIR.

22 Aralık 2017

MÜ-YAP: 3/4/2004 TARİHİNDE TBMM’DE KABUL EDİLEN YASA ÜLKEMİZE ULUSLARARASI SAYGINLIK SAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR ADIMDIR.

AKP ve CHP grupları adına yapılan konuşmalarda korsanlığın müzik, edebiyat, sinema gibi alanlarda yarattığı tahribat ele alınarak, değişikliklerin yasalaşması ile ülkemizin bir ayıptan kurtulacağının altı çizildi. Yapılan görüşmeler sonrasında tasarının maddeleri ve bütünü oybirliğiyle kabul edildi.

MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Oskay yasayla ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmeleri yapmıştır:

Ülkemizin yıllardır çeşitli uluslararası platformlarda eleştirilmesine neden olan ve kamuoyunda korsanlık olarak bilinen, fikri ürünlerinin izinsiz kullanımının engellenmesi bakımından bu yasa ileri bir adım olmuştur. Yasa hükümlerinin uygulamada eksiksiz hayata geçirilmesi ile ülkemiz saygınlık kazanacaktır.

Yasanın getirdiği hükümler ile kolluk güçleri ve belediyeler önemli görevler üstlenmiştir. Yasanın hazırlık sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başarıyla sürdürülen meslek birlikleriyle ortak çalışma anlayışının, uygulamacı kurumlar tarafından da devam ettirilmesi yasanın amaçlarına ulaşması bakımından önem taşımaktadır.

Diğer yandan yasa meslek birliklerine de kimi yükümlülükler getirmektedir. Temsil edilen haklarla ilgili verilerin düzenli olarak bildirilmesi ve veri tabanında tutulması, hak dağıtımlarında ortaya çıkabilecek aksaklıklar karşısında denetimlerin güçlendirilmesi, tüm meslek birliklerini kendi organizasyonlarını geliştirmeye zorlayacaktır. Böylece hak takibi alanında karşılaşılan kimi sorunların ortadan kalkması beklenmektedir.

Başta müzik sektörü olmak üzere fikri mülkiyete konu olan tüm sektörlerde büyük bir gelir kaybına neden olan korsanlığı ortadan kaldırmaya yönelik bu yasanın etkin bir biçimde uygulanması ile tüm sektörlerdeki üretimlerde önemli artışların ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.