MÜ-YAP 2005 YıLı TARIFELERI AçıKLANDı

22 Aralık 2017

MÜ-YAP 2005 Yılı Tarifeleri Açıklandı

Yasa ve yönetmelik uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kullanıcıları temsil etme yetkisine sahip yasayla kurulmuş meslek kuruluşlarına gönderilen tarifelerde kimi indirim hükümleri de yer alıyor. Bu hükümlere göre 15 Aralık 2004 tarihine kadar 2004 yılı sözleşmesini imzalayanlar ile 2004 ve 2005 yılı sözleşmelerini birlikte imzalayanlara 2004 yılı tarifesi uygulanacaktır.