KORSANA KARşı GüçBIRLIğI

22 Aralık 2017

Korsana Karşı Güçbirliği

Hedef Ankara

Yasal altyapının korsanla mücadele için gerekli olanakları sağladığını ancak uygulamada kararlı ve sürekli bir tavır alışın gerçekleşmediğini saptayan Meslek Birlikleri TBMM, Hükümet, siyasi partiler ve kolluk güçlerinin dikkatini çekmek üzere Ankara’ya gitmeyi kararlaştırdılar. Meslek Birlikleri yöneticileriyle birlikte ülkemizin en ünlü yorumcu, besteci, söz yazarı ve yapımcılarının katılacağı 150den fazla isim 14 Aralık 2005 tarihinde Ankara’da olacaklar.

Meslek Birlikleri Başkanlarının konuyla ilgili açıklaması ve Ankara programı aşağıdadır.

BASIN AÇIKLAMASI

HİLTON OTELİ/12.Aralık.2005-İSTANBUL

KORSAN MÜZİK

almak , satmak, indirmek

HIRSIZLIKTIR.

Yasadışı ses taşıyıcısı kopyalamak (korsan) müzik endüstrisini öldürüyor. Her gün eser sahiplerinin, yorumcu sanatçıların, kültür alanına yatırım yapan şirketlerin hakları , herkesin gözü önünde yağmalanıyor. Yasadışı kopya nedeniyle büyük bir ekonomik çöküşe sürüklenen müzik endüstrisinde çalışan yüzlerce insan bu nedenle işsiz kalıyor.

Korsan müzik ürünü alanlar, satanlar, internetten indirenler; açıkça hırsızlık yapıyorlar. Çalınan; stüdyolarda sabahlara kadar ter döken eser sahiplerinin, stüdyo teknisyenlerinin icracı ve yorumcuların emeğidir. CD fabrikalarında çalışan, müzik mağazalarında hizmet veren, sektördeki binlerce insanın ekmek parasıdır. Kültür alanına yatırım yapan, vergisini ödeyen, istihdam yaratan şirketlerin sermayesidir.

Korsan devletten vergi çalıyor

Korsan müzik, sadece müzik endüstrisini vurmuyor. Aynı zamanda devlet, bütünüyle kayıt dışı çalışan korsan sektörü nedeniyle büyük vergi kayıplarına uğruyor. Ayrıca dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi, korsan sektörü yasadışı diğer alanlara önemli kaynaklar aktararak “suç örgütlerinin” finansmanını sağlıyor.

Korsan bilgi toplumu olmamızı engelliyor

Fikri mülkiyet sadece müzik yaratımıyla ilgili bir konu da değil. Dünyada gelişmiş bir ülke olmanın en önemli kriteri “fikri ve sanatsal yaratıma” ne kadar önem verildiğidir. Bilgi toplumu olmak ancak bilgiyi yaratanların hakkının gasp edilmemesi, bilgi üretiminin teşvik edilmesi ile mümkündür.

Korsan kültürel üretimi ortadan kaldırıyor.

Korsan müzik satışları, telif haklarının ödenmemesi müzik sektörünü bitiriyor. Son derece köklü bir müzik kültürüne sahip olan ülkemiz, giderek müzik üretiminin imkânsız hale geldiği koşullara doğru yol alıyor. Korsan Türkiye’yi kültürel olarak çöle çeviriyor. Bu geleceğimizin bizi bir arada tutan değerlerin yok edilmesi demektir.

Yasa var, uygulama yetersiz

Türkiye fikri mülkiyet haklarının korunması açısından dünyanın gelişmiş ülkeleri düzeyinde bir yasaya sahiptir. Ancak yasanın uygulanmasına ilişkin çok önemli sorunlar mevcuttur. Bu nedenle de ülkemiz hiç hak etmediği halde uluslar arası platformlarda “korsan ülke” muamelesi görmektedir. Bu ayıbı ortadan kaldırmanın tek yolu yasanın eksiksiz uygulanması için gerekli adımların atılmasıdır.

Türkiye müziksiz kalmasın.

Biz müzik alanında hak arayan meslek birlikleri olarak yetkilileri yasaları eksiksiz uygulamaya, haklarımızın gasp edilmesine karşı çıkmaya çağırıyoruz. Gelin ülkemizin üzerindeki “korsan ülke” ayıbını ortadan kaldıralım, hırsızlığa dur diyelim!

14 ARALIK 2005 ÇARŞAMBA PROGRAMI : Meslek Birlikleri Yönetim kurulu üyeleri ve sanatçılardan oluşan 160 kişilik bir heyet, Ankara’da: TBMM Başkanı, Başbakanlık, İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP Genel Başkanı, ANAP Genel Başkanı olmak üzere görüşmeler yapacaktır.

Ankara’ya gidiş/dönüş programı aşağıdaki gibidir.

Buluşma  AKM Önünde Saat: 09.30 Taksim

Uçak Kalkış Atatürk Havalimanı/Yeşilköy Saat: 10.45

Ankara’da Toplanma Hilton Oteli/Ankara Saat: 13.30

Ziyaretler İlgili Kurumlarla Saat: 14.00

Dönüş Esenboğa Havalimanı Saat: 20.00