KAYıT VE TESCIL YöNETMELIğI DEğIşTIRILDI

22 Aralık 2017

Kayıt ve Tescil Yönetmeliği Değiştirildi

Eserlerin kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan Kayıt ve Tescil Yönetmeliği değiştirildi. MÜ-YAP, yayınlanan yönetmelikle ilgili görüş ve değerlendirmelerini Kültür Bakanlığı’na iletmiş, bazı maddelerle ilgili değişiklik yapılmasını istemiştir. Bu değişikliklerin kısa bir süre sonra gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Kayıt ve Tescil Yönetmeliği’nin tam metnini bulmak için tıklayınız.