KAYIT TESCİLE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

22 Aralık 2017

KAYIT TESCİLE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

17 Mayıs 2006 Tarihli ve 26171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 11. maddeleriyle aynı Yönetmeliğin Ek-2 ve Ek-3’ünde Yapılan değişiklikler 8 Eylül 2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir.

Buna göre; Önceki yönetmelikte müzik eserlerini içeren yapımlar için müzik notaları ile güftesi ve yapıma ait kartonet konusundaki zorunluluk, yeni yönetmelik çerçevesinde “varsa” ilgili bilgi ve belgenin sunulması biçimiyle değiştirilmiştir.

Yine önceki yönetmelikte kayıt tescil ücreti tüm yapımlar bakımından tek bir tarife ile değerlendirilirken, yeni yönetmelik çerçevesinde kategorik olarak tarifelendirilmiştir.

Detayla bilgi için:

http://rega.basbakanlik.gov.tr/

http://www.telifhaklari.gov.tr