3257 SAYıLı SINEMA, VIDEO VE MüZIK ESERLERI KANUNU YüRüRLüKTEN KALDıRıLDı

22 Aralık 2017

3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu Yürürlükten Kaldırıldı

5224 Sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine göre 5224 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, sinema ve müzik eserlerine ilişkin verilmiş yapımcı, kayıt ve tescil, eser işletme ve bandrol belgeleri bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra da geçerliliklerini muhafaza etmeye devam edecek.