2001 YıLıNDA KüRESEL MüZIK SATışLARı %5 AZALDı

22 Aralık 2017

2001 Yılında Küresel Müzik Satışları %5 Azaldı

Yapılan basın açıklamasında, kaset CD gibi fiziki
bir ürüne kaydedilmiş müziğin satışları, bütün dünyada 33.7 milyar US$’a düştüğü (CD albüm satışları küresel olarak %5 oranında düserken, single satışları  ve kaset satışları  oranında azaldı) belirtiliyor.

Kaset CD ya da herhangi fizik bir ortama kaydedilmiş olan müzigin popülerliginde bir eksilme olmadığı ancak korsanlık ve kitlesel kopyalamaların müziğin ticari değerinde büyük bir düsmeye neden oldugu üzerinde duruluyor. Satışlardaki düşüş, dijital kopyalamalara ve müziğin internet üzerinden kolayca, ücretsiz elde edilebilmesine bağlanıyor.

Küresel Pazarda Önemli Sıçrama Gösteren İki Büyük Pazar

İki büyük pazarın, Fransa , İngiltere %5 oranında büyüme gösterdiği; bu büyümenin özellikle yerel repertuara ait albümlerin başarısından kaynaklandığı ve dünya bazındaki satışlardaki genel düşüşü kısmen de olsa dengelediği belirtiliyor.

Diger Bölgelerdeki Satışlar

Verilen bilgilere göre Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Asya’daki pazarların pek çoğunda, CD satışlarındaki düşüş devam ediyor. Düşüşlerin, Amerika’da %4, Kanada’da %9,6, Almanya’da %9,2, Italya’da %8,6, Avusturya’da %9,8, Danimarka’da , 8, Japonya’da %9,4 olduğu ifade ediliyor.

Dünyadaki müzik tüketim oranı kisi başına en düşük olan ve ülke nüfusu çok fazla olan üç pazar, Çin, Rusya ve Hindistan’da 2001 yılında cesaret verici gelişmeler görüldüğü; satışların Çin’de , Hindistan’da , Rusya’da büyüdüğü açıklanıyor.

Düşüşlerde İnternet Korsanlığı’nın Etkisi

Dünya zirvesindeki beş pazardan üçü olan, Amerika, Japonya ve Almanya’da, 2001 albüm satışlarında göze çarpan önemli düşüşler, müziğin internet ortamından hiçbir ücret ödemeden
kolayca elde edilmesine ve korsanlığın çoğalmasına bağlanıyor.

Almanya’da 10 bin tüketici üzerinde yapılan araştırmalarda, ’luk kesimin CD-yazarlar nedeniyle daha az albüm satın aldığı anlaşılıyor. Amerika’da halkın 5’inin ayda 20’den fazla sarkıyı download ederken, download edenlerin yaklasik p’inin şarkıları CD-Romlara kaydettikleri belirtiliyor.