2005 Yılı Bandrol Rakamları

  Yabancı CD Yabancı   DVD Yabancı   MC Yabancı   LP

Yerli CD

Yerli MC

Yerli    LP

Yerli  VCD

GENEL  TOPLAM 
OCAK 92.829 32.600 784 859.000 1.361.800   2.347.013
ŞUBAT 154.706 60.800 1.565 699.205 1.079.442   1.995.718
MART 149.160 54.200 2.086 881.950 1.405.200   2.492.596
NİSAN 108.303 30.367 822 1.026.450 1.826.050   2.991.992
MAYIS 125.214 20 42.000 780 1.534.650 1.743.400   26.700 3.472.764
HAZİRAN 178.623 3.280 51.840 1.472 1.101.400 1.417.575 1.060 68.166 2.823.416
TEMMUZ 104.863 2.131 21.300 1.216 1.249.700 1.226.450   95.500 2.701.160
AĞUSTOS 141.271 9.733 95.900 584 902.869 1.363.120   81.800 2.595.277
EYLÜL 143.106 7.258 80.000 457 1.089.200 1.194.320   107.620 2.621.961
EKİM 249.052 36.041 116.800 8 916.170 978.050   113.200 2.409.321
KASIM 179.259 4.291 24.920 790 678.200 584.510   36.000 1.507.970
ARALIK 153.984 10.477 26.980 145 1.587.500 1.626.600   48.500 3.454.186
TOPLAM 1.780.370 73.231 637.707 10.709 12.526.294 15.806.517 1.060 577.486 31.413.374
  • Üye Firmaların 01.01.2005 – 31.12.2005 Tarihleri Arasında Almış Oldukları Bandrol Sayıları
  • 01.01.2005 – 31.12.2005 Tarihleri Arasında Yayınlanan Albümler
  • 01.01.2005 – 31.12.2005 Tarihleri Arasında En Çok Bandrol Alan İlk 200 Yerli Albüm