FAALİYET ALANLAR

Genel Bilgi

Lisanslama ve Dağıtım: Bağlantılı hakları üyelerine ait olan yapımların (fonogramların) ve yapımlarda yer alan kayıtların radyo-televizyonlarda ve yeni medyada kullanımları dahil, otel, lokanta, bar, diskotek, mağaza vb. kamuya açık alanlarda kullanımları nedeniyle lisans sözleşmeleri imzalayarak telif bedellerini toplamak, söz konusu telif bedellerini adil bir şekilde Dağıtım Yönergesi çerçevesinde üyelerine dağıtmak.

Korsanla Mücadele ve Hukuk: Üyesi müzik yapımcılarına ait kayıt ve albümlerin korsan üretimlerini ve internet üzerinden gerçekleşen her türlü izinsiz müzik kullanımlarını, dosya paylaşımlarını önlemek, koruması altında bulunan fonogramları lisans almadan, izinsiz kullanan kişi ve kurumlarla yasalar çerçevesinde mücadele etmek.

Sektörel Çalışmalar: Ulusal ve uluslararası pazardaki gelişmeleri takip ederek, üyeleri için Türkiye ve Dünya Müzik Endüstrisi hakkında veri üretmek, gerek ulusal gerekse uluslararası toplantılarda, fuarlarda, konferanslarda ve çeşitli etkinliklerde Türkiye Müzik Endüstrisi’ni temsil etmek ve endüstrinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Uluslararası İlişkiler ve AR-GE: IFPI Ulusal Grubu olarak, ülkemiz müzik yapımcılarını uluslararası alanda temsil etmek, üyelerinin haklarını takip etmek Türkiye telif hakları ve bağlantılı haklar ile Müzik Endüstrisi hakkında gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmak, dünyadaki teknolojik ve hukuksal gelişimleri ülkemiz müzik sektörüne taşımak.

MÜ-YAP bütün bu faaliyetleri içerisinde, kamuoyunu bilinçlendirmeye, yasa koyucu ve uygulayıcılarını sektörün sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeye yönelik düzenli ve sürekli çalışmalar gerçekleştirmektedir.