MÜZİK SEKTÖRÜNDE DEV BİRLEŞME

24 Aralık 2017

MÜZİK SEKTÖRÜNDE DEV BİRLEŞME

Müzik alanında yer alan dört meslek birliği -Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği(MSG), Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR)- 27-28 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirdikleri toplantı neticesinde ortak lisanslama konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşma uyarınca kurulacak olan Ortak Lisanslama Birimi ile müzik alanında hem kullanıcı hem de eser sahipleri ve bağlantılı haklar açısından adil, çağdaş ve kolay uygulanabilir bir lisanslama sisteminin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Buna göre dört Meslek Birliği arasında bir protokol imzalanmış ve bu protokol aracılığıyla Radyo, TV ve umumi mahaller başta olmak üzere Meslek Birliklerinin görev ve faaliyet alanına giren lisanslama çalışmalarının Meslek Birlikleri adına oluşturulacak bir birim tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu uyarınca ayrı ayrı sürdürülen lisanslama çalışmaları hak sahiplerini korumak bakımından yeterince etkin olmadığı gibi kullanıcılar açısında da ayrı ayrı kurumlardan izin almak gibi sorunlara neden olmakta idi.

Sapanca toplantısında bu durumu değerlendiren tarafalar lisanslama çalışmalarını bir ortak lisanslama birimi (OLB) çatısı altında yapmayı kararlaştırarak bir protokol imzaladılar.

5 yıl sürecek olan bu protokol gereğince kullanıcılar tek bir merkeze başvurarak müzik kullanımları için gerekli izinleri alabilecekler. Dört Meslek Birliği, Radyo, TV ve umumi mahallerin müzik kullanım lisanslama çalışmalarını tek bir merkezden yürütecektir. Böylece iyi niyetli müzik kullanıcıları karşılarında tek bir muhatap bulacaklar ve ayrı ayrı meslek birliklerinin kapısına gitme gereği duymayacaklardır.

Dört meslek birliği müzik kullanan ancak gerekli izinleri almaktan kaçınan kullanıcılara yönelik hukuki takipleri de birlikte yapacaktır.

Protokol buna ek olarak Meslek Birliklerinin yasa ve diğer mevzuatın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında da ortak hareket etmesini öngörüyor. Meslek Birliklerinin yönetim kurulları en geç üç ayda bir ortak toplantılarını yaparak protokolün amaçlarına ulaşması için gerekli çalışmaları birlikte sürdürecektir.

Müzik alanında mevcut hak kayıplarının önüne geçecek olan böylesi bir girişim sayesinde hak sahiplerinin gelirlerindeki artışa paralel olarak kültürün ve yaratıcılığın gelişimine de katkıda bulunulacaktır.