İSTANBUL TİCARET ODASI 27 NOLU BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI

24 Aralık 2017

İSTANBUL TİCARET ODASI 27 NOLU BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI

İstanbul Ticaret Odası 27 nolu Bilgi ve İletişim Hizmetleri Meslek Komitesi’nin düzenlediği “Müzik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu zümre toplantısı 9 Nisan’da gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığını MÜYAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Seyhan’ın yaptığı toplantıya Müzik Sektörü’nden önemli isimler katıldı. MÜYAP Başkanı Bülent Forta, MÜYORBİR Başkanı Ahmet Koç, MESAM Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Gencebay ve Ahmet Selçuk İlkan, MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy sektördeki sorunları ortaya koydular.

Sorunların ortaya konulduğu ilk turda MÜYAP Genel Başkanı Bülent Forta müzik kültürünün ekonomik değerinin yaratılması gerektiği ve bunun için bir Müzik Endüstrisi’nin varlığına ihtiyaç duyulduğu üzerinde durarak sağlam bir yasal zeminin oluşturulması gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca bu alanda teşviklerin ve desteklerin sağlanmasına ilişkin yeni politikaların belirlenmesi gerekliliği üzerinde durdu.

MESAM Yönetim Kurulu üyesi Orhan Gencebay sektörün çöktüğünü ifade ederek, sanatın hayatın bir parçası olduğu üzerinde durdu. Avrupa Birliği tarafından da fikrin bir mülkiyet olarak kabul edildiği vurgusunu yaptı.

MÜYORBİR Genel Başkanı Ahmet Koç yasaların uygulanmamasından kaynaklı sorunların olduğu üzerinde durarak, meslek birliklerinin 10 yıllık süreçte umumi mahal lisanslamalarında önemli adımlar attığını ancak lisanslamanın yine de istenilen düzeyde olmadığını ve bu yönde meslek birlikleri tarafından hukuki mücadelenin başlatıldığını ifade etti. Diğer yandan bu mücadelenin son derece maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olduğunu bu nedenle de lisanslamayı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy da telif hakları bilincinin yaratılması gerekliliğine vurgu yaparak, 4 meslek birliğinin sektörü bir yere getirdiğini ancak bu noktada tıkanmaların yaşandığını ifade etti. Barış Şensoy daha önce meslek birlikleri tarafından ortaya konulan yaklaşık 200 milyar TL’lik potansiyelin çok gerisinde kaldıklarını belirterek, bu potansiyeli yakalamak için uygulanabilir, pratik ve tutarlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Son olarak Ahmet Selçuk İlkan ise Telif hakkının insanın en kutsal en masum hakkı olduğu vurgusunu yaparak Türkiye’de sanata yeterli değerin ve önemin verilmediğini ifade etti. Sanatçının yaşarken de telif ödemeleriyle geçinebilir bir ortamın yaratılması gerektiğini ortaya koydu.

İkinci turda çözüm önerileri üzerinde duran konuşmacılar ortak iradenin yaratılması ve sergilenmesi gerektiği üzerinde durdular ve kolektif çalışmanın sektörü bir yere taşıyacağı inancını ortaya koydular.

Toplantı bitiminde İstanbul Ticaret Odası’nda Müzik Sektörüne yönelik böyle bir toplantının ilk defa yapıldığını vurgulayan Oturum Başkanı MÜYAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Seyhan bu toplantıların sürdürülmesini hedeflediklerini ve Müzik Sektörünün sorunlarına yönelik çözümlerin karşılıklı diyalogla bir noktaya gelmesinde bu toplantının bir başlangıç olduğunu ifade etti.