YASA TASARISI KOMİSYONLARDAN GEÇTİ

22 Aralık 2017

YASA TASARISI KOMİSYONLARDAN GEÇTİ

Tasarı korsanla mücadele ve temsili haklar alanında uygulamayı kolaylaştırıcı, çelişkileri giderici bir dizi yenilikle beraber, fikir ve sanat eserleri konusunda kapsamlı bir altyapı ouşurulmasını hedefliyor.

Tasarıda yer verilen hükümler fikir ve sanat ürünlerinin sokakta satışını kesinlikle yasaklarken, kasten ihlal edenlere uygulanacak yaptırımları net bir hale getiriyor. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gibi yasalarda yapılan değişikliklerle korsan ürünlerin üretim, dağıtım ve satışı karşısında kolluk güçlerinin doğrudan müdahalesine olanak veriliyor.

Diğer yandan hak sahiplerinin haklarını korumakta karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak yasanın ilgili maddelerinde, özellikle 41,42 ve 43. maddelerinde yapılması önerilen değişikliklerle haklar tartışmaya yer vermeyecek bir biçimde tanımlanırken; kötü niyetli kullanıcıları engellemeye yönelik hükümler ekleniyor.

Meslek Birliklerinin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya gelebilmelerine ve ortak tarife yapabilmelerine ilişkin hükümleri ile tasarı bu güne kadar gerek Meslek Birlikleri gerek kullanıcılar bakımından sıkıntı yaratan bir hususu ortadan kaldırmış oluyor.

Hak sahipliğinin hataya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi amacıyla oluşturulacak olan veri tabanı tasarının gündeme getirdiği en önemli yenilikler arasında yer alıyor. Tüm hak sahiplerine ve kullanıcılara açık olan bu veri tabanı, geçmişte kullanıcılar ve hak sahipleri arasında ortaya çıkan bir dizi sorunu ortadan kaldırabilecek. Bu veri tabanıyla birlikte, hak takibi ve kullanımı çalışmaları için gerçek ve doğru veriler içeren bir altyapıya kavuşulmuş olacak.