MÜ-YAP 2004 YıLı TARIFELERI AçıKLANDı

22 Aralık 2017

MÜ-YAP 2004 Yılı Tarifeleri Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sınıflandırmaların Resmi Gazete’de yayınlanması sonrasında, sınıflandırmaya uygun olarak düzenlenmiş MÜ-YAP 2004 yılı tarifeleri ilgili kuruluşlara ve bakanlığa gönderildi.