MESLEK BİRLİKLERİNDEN ORTAK LİSANSLAMA GİRİŞİMİ

22 Aralık 2017

MESLEK BİRLİKLERİNDEN ORTAK LİSANSLAMA GİRİŞİMİ

Müzik alanında yer alan dört meslek birliği -Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği(MSG), Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYOR-BİR)- 12-13 Şubat 2007 tarihlerinde gerçekleştirdikleri toplantı neticesinde ortak lisanslama konusunda anlaşmaya varmışlardır.

Buna göre dört meslek birliği arasında bir Protokol imzalanmış ve bu protokol aracılığıyla TV, umumi mahaller, dijital kullanımlar başta olmak üzere Meslek Birliklerinin görev ve faaliyet alanına giren lisanslama çalışmalarının Meslek Birlikleri adına oluşturulacak bir birim tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Radyo-TVler, umumi mahaller, dijital alan ve diğer alanlardaki kullanımlar için dört meslek birliği lisanslama çalışmalarını tek bir merkezden, tek bir tarife üzerinden yürütecektir. Böylece iyi niyetli müzik kullanıcıları karşılarında tek bir muhatap bulacaklar ve ayrı ayrı meslek birliklerinin kapısına gitme gereği duymayacaklardır.

Dört meslek birliği müzik kullanan ancak gerekli izinleri almaktan kaçınan kullanıcılara yönelik hukuki takipleri de birlikte yapacaktır.

Müzik alanında mevcut hak kayıplarının önüne geçecek olan böylesi bir girişim sayesinde hak sahiplerinin gelirlerindeki artışa paralel olarak kültürün ve yaratıcılığın gelişimine de katkıda bulunulacaktır.