IFPI RAPORLARıNA GöRE 2003 YıLıNıN İLK YARıSıNDA DüNYA KAYDEDILMIş MüZIK SATışLARı % 10.9 DüşTü

22 Aralık 2017

IFPI Raporlarına Göre 2003 Yılının İlk Yarısında Dünya Kaydedilmiş Müzik Satışları % 10.9 Düştü

Tüm audio ve müzik video formatlarının satış rakamları ilk yarı yılda 12.7 milyar USD düzeyinde oldu. 2002 yılının aynı dönemi için bu rakam 14.2 milyar USD idi. Bu rakam içinde DVD müzik videoları adet olarak F değer olarak % 55 artışla dünya müzik satışlarının %5 ini oluşturmaya başladı.