MÜ-YAP’a üyelik için başvuracak olan yapımcıların aşağıdaki dilekçeyi doldurup, belirtilen evrakları hazırlamaları gereklidir.

NOT: MÜ-YAP Tüzüğü’nün ilgili hükümleri uyarınca üye olmak isteyen yapımcıların en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olmaları ve en az altı ay önce Müzik Eseri Yapımcı Belgesi almış olmaları zorunludur.

 

Bu dilekçenin kabulü sonrasında aşağıdaki belgelerin hazırlanması gereklidir:

MÜ-YAP BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI
MESLEK BİRLİĞİ’NE ÜYELİK BAŞVURUSUNUN
KABULÜ HALİNDE HAZIRLANACAK BELGELER

 

  1. Anonim Şirketlerde “Yönetim Kurulu Üyesi” Limited Şirketlerde “Müdür” olarak görev yapanlar için, Şirket Yönetim Kurulları’nın, şirketlerini “Meslek Birliği”nde temsil etmek üzere kendilerine yetki verildiğini belirten kararlarından noterlikçe onaylanmış 1 (bir adet) örneği ve şirketleri temsil ve ilzama yetkili imzalarca şirket antetli kağıdına yazılmış resmi yazı.
  2. Noterden onaylı 1 (bir adet) “İmza Sirküleri”.
  3. Temsilcinin Nüfus Cüzdanı’nın noterden onaylanmış, 1 (bir adet) örneği.
  4. Temsilcinin Muhtardan alınmış, 1 (bir adet) ikâmetgah örneği.
  5. Temsilcinin 2 adet resmi
  6. Noterden onaylı yetki belgesi ve işletme belgelerine ilişkin ek beyan.
  7. Firmaya ait tüm Eser İşletme Belgelerinin birer sureti, Devir alınan eser işletme belgelerinin devir sözleşmelerinin sureti.
  8. Aidat ödendiğine dair Makbuz veya Banka Dekontu.

 

MÜ-YAP Meslek Birliği Hesap No:

Garanti Bankası Unkapanı Şubesi:6299870

IBAN: TR92 0006 2000 1600 0006 2998 70

Mevcut üyelerin listesi için lütfen tıklayın…