• Bir yıl süreli geçici yapımcı belgesine sahip firmaların bir yıl içerisinde iki adet yapım yapamamaları durumunda belgeleri süresiz yapımcı belgesine çevrilmez. Son olarak bir kez daha bir yıl süreli geçici yapımcı belgesi alabilirler.
  • Bir yıl içerisinde iki adet yapım gerçekleştirilmesi, bunları içeren materyallere alınan bandroller ile diğer iletim biçimlerini gösteren belgelerin ibrazı üzerine, yapımcı kodu aynı kalmak koşuluyla sürekli hale çevrilir.
  • Yapımcı belgesi faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi durumunda beş yılda bir yenilenir.
  • Yapımcılar adres ve faaliyet değişikliklerini otuz gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.